Nieuws

De Burcht zoekt een freelance onderzoeksassistent voor interview transcripties -

De Burcht zoekt een onderzoeksassistent voor werkzaamheden (met name het transcriberen van interviews) binnen een project over jongeren en de vakbeweging. We zoeken iemand die bij voorkeur ervaring heeft met het transcriberen van interviews. Affiniteit met het werkterrein van de vakbeweging is een pre. De werkzaamheden zullen op freelancebasis worden verricht en beslaan 200 uur in een periode van 12 maanden tegen een vergoeding van bruto 15 euro per uur. Interesse? Stuur een email met je motivatie en cv voor 7 december a.s. naar lisaberntsen@deburcht.org

Ontslagbescherming niet de oorzaak van flexibilisering arbeidsmarkt -

Het grote aandeel tijdelijke banen in Nederland komt niet door de strikte ontslagbescherming voor vaste contracten. De grootte van de flexibele schil van bedrijven hangt niet samen met de conjunctuurgevoeligheid, onzekerheid over de omzet, (buitenlandse) concurrentie of technologische innovatie. Individuele bedrijven hebben een grote mate van keuzevrijheid ten aanzien van de inzet van flexibele arbeidskrachten. Vergelijkbare bedrijven maken vaak heel verschillende keuzes. HR-managers van (middel)grote bedrijven zien de inzet van flexibele arbeidskrachten vaak als een second best-optie: zij zouden liever zien dat het vaste personeel meer flexibel inzetbaar was. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het rapport ‘Werkgeversmotieven voor flexibele arbeidsrelaties’ dat op 5 november is uitgebracht.

Inzendingen gevraagd voor de scriptieprijs van de vakbeweging -

Ook dit jaar organiseert het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging samen met de FNV weer de scriptieprijs van de vakbeweging voor (bijna) afgestudeerde masterstudenten die een afstudeerscriptie hebben geschreven over een onderwerp dat betrekking heeft op het werkgebied van de vakbeweging of dat de rol van de vakbeweging behandelt.

Nieuwe publicatie: Vakbonden in het poldermodel niet succesvoller dan in andere systemen van arbeidsverhoudingen -

Het Nederlandse stelsel van collectieve arbeidsverhoudingen, beter bekend als het poldermodel, is in het verleden bejubeld vanwege zijn goede economische en sociale prestaties. Maar het is ook verguisd vanwege de stroperige besluitvorming en halfslachtige compromissen. In een nieuwe publicatie onderzoeken we het effect van verschillende systemen van arbeidsverhoudingen op de realisatie van de doelen van vakbonden.

Nieuw! Publicatie 20. Effectief vakbondswerk? Een verkennend onderzoek naar factoren die de effectiviteit van vakbondsactiviteiten beïnvloeden -

Deze publicatie van Paul de Beer en Peter van der Valk doet verslag van een inventariserend onderzoek op basis van de beschikbare wetenschappelijke inzichten en evaluaties van vakbondsactiviteiten. Wat zijn de belangrijkste factoren van effectiviteit? En wat is effectiviteit? Het vele empirisch materiaal dat voor dit onderzoek is geraadpleegd, levert een aantal belangrijke en interessante inzichten op. De publicatie sluit af met aanbevelingen aan vakbonden om in de toekomst meer en systematischer aandacht te besteden aan het monitoren en evalueren van hun activiteiten.

Nieuwe Publicatie 21: de vakbond en de werkvloer, op zoek naar nieuwe relaties -

Redactie: Rosa Kösters & Wim Eshuis (met bijdragen van Frank Pot en Jan Verhagen). Deze publicatie bestaat uit 7 hoofdstukken waarin verschillende aspecten van dit vakbondswerk worden belicht. Daarnaast verhalen uit de praktijk van vakbondsbestuurders en kaderleden over zeven typen vakbondswerk op de werkvloer. De publicatie bepleit een heroverweging van de positie van de vakbond op de werkvloer. Reacties op de publicatie zijn te vinden in 3 korte films en in 7 opinieartikelen van vakbondsmensen en wetenschappers.(films en opinieartikelen treft u aan onder tabblad publicaties/ wetenschappelijk). Reacties welkom via opinie@deburcht.org.

Dinsdag 11 februari Wetenschapsmiddag 2020 over de toekomst van de vakbeweging -

Met inleidingen van Professor Paul Dekker (SCP, Universiteit van Tilburg) over de positie van zogenaamde ‘traditionele’ (gevestigde) maatschappelijke organisaties; oud-hoogleraar professor Jelle Visser (Universiteit van Amsterdam) over de vakbeweging in de toekomst; en een interview met Paul de Beer over de eerste resultaten van het onderzoek van WB de Burcht naar de positie en strategie van de vakbonden in Nederland. Aan het eind van de middag volgt de uitreiking scriptieprijs van de vakbeweging.

Scriptieprijs van de vakbeweging 2019 Meld je aan! -

Deze scriptieprijs is bestemd voor (bijna) afgestudeerde studenten aan een masteropleiding van een Nederlandse hogeschool of universiteit die een scriptie hebben geschreven over een onderwerp dat betrekking heeft op het werkgebied van de vakbeweging of de rol van de vakbeweging behandelt. De scriptie moet in 2019 geschreven zijn en met minimaal een voldoende zijn beoordeeld. Aanmelding voor de scriptieprijs van de vakbeweging is mogelijk tot en met 31 december 2019.

16 oktober (13.15- 17.00 uur) Themabijeenkomst: De vakbond en de werkvloer: kan meer aandacht voor de werkvloer de vakbeweging versterken? -

De Nederlandse vakbeweging verliest aan macht en invloed. Dat heeft te maken met ledenverlies, verslechtering organisatiegraad, alsmede verzwakking van de positie in de polder en in het cao-overleg. In het kader van het project “Goede tijden (na) Slechte Tijden?” organiseert WB de Burcht de themabijeenkomst “de vakbond en de werkvloer”. Centraal staat de vraag of meer aandacht voor de werkvloer de verzwakking van de vakbeweging kan keren en bij kan dragen aan de versterking ervan.

19 juni themabijeenkomst -

Themabijeenkomst van 19 juni 2019 over vakbondslessen uit het buitenland gemist? Hieronder treft u de ppt presentaties aan van de drie inleiders (Lisa Berntsen, Maarten Keune en Nadja Doerflinger.

lezing Guy Mundlak op 2 mei -

Donderdag 2 mei : Lezing Guy Mundlak over ervaringen met organizing in vier landen (Duitsland, Oostenrijk, Israël en Nederland. (15.00- 17.00 uur de Burcht, H. Polaklaan 9, Amsterdam). Aanmelden vóór 30 april via: bijeenkomst@deburcht.org

Presentaties over representativiteit vakbonden beschikbaar -

De presentaties (in ppt) die Niels Jansen (UvA) en Zakaria Boufangacha (FNV) hielden over de representativiteit van de vakbeweging op 11 april j.l. zijn beschikbaar op onze website. Zie hiervoor: https://www.deburcht.nl/wetenschappelijk-bureau/publicaties/overige-publicaties

Donderdag 11 april Themamiddag over representativiteit van vakbonden -

Aanvang 15.00 uur ; einde 17.00 uur. De Burcht, H. Polaklaan 9, Amsterdam. De themabijeenkomst zal worden ingeleid door Niels Jansen (UvA) die onlangs over dit onderwerp een proefschrift heeft geschreven ('Een juridisch onderzoek naar de representativiteit van vakbonden in het arbeidsvoorwaardenoverleg'). Daarna komt Zakaria Boufangacha (coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid FNV) aan het woord over de visie van de FNV.

Presentaties beschikbaar van de Wetenschapsmiddag 2019 -

Donderdag 14 februari schonken we aandacht aan het thema: precaire arbeid en de rol van vakbeweging en politiek. De presentaties van Christophe Vanroelen (socioloog, Vrije Universiteit Brussel, o.a. onderzoek naar precaire arbeid in Europa) en Sanne van der Gaag (onderzoek voor WB de Burcht naar precaire arbeid en de rol van de vakbeweging; nu werkzaam voor FNV) zijn beschikbaar via deze link: https://www.deburcht.nl/wetenschappelijk-bureau/publicaties/overige-publicaties. Binnenkort is hier ook de opinie van Arjen Siegmann (wetenschappelijk medewerker van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA) beschikbaar.

Presentaties beschikbaar van de bijeenkomst 26 november: Waar staat de vakbeweging nu? -

Maandag 26 november vond - onder de titel: waar staat de vakbeweging nu? - de eerste van een serie discussiebijeenkomsten plaats over de positie en strategie van de vakbeweging. Die bijeenkomsten worden georganiseerd in het kader van het nieuwe project Goede Tijden (na) Slechte Tijden? De presentaties van deze middag (van Paul de Beer en Hans Schenk) zijn vanaf nu beschikbaar. Zie hiervoor op deze website de pagina Publicaties (overige publicaties en presentaties).

Project: Goede Tijden (na) Slechte Tijden? -

Goede Tijden (na) Slechte Tijden? is de naam van een nieuw project van het Wetenschappelijk Bureau voor de vakbeweging (WB), de Burcht. In dat project staat de positie en strategie van de vakbeweging in Nederland centraal. Hoe is die positie nu en wat zijn strategieën voor de toekomst? Het project Goede Tijden (na) Slechte Tijden? bestaat uit onderzoek naar vakbondsstrategieën in binnen-en buitenland, discussiebijeenkomsten in de Burcht met experts uit de praktijk, beleid en wetenschap uit binnen-en buitenland, en een opiniepagina op de website van de Burcht (www.deburcht.nl).
Klik hier voor ons nieuwsarchief

Nu beschikbaar:

Lezing door Dirk Bezemer (hoogleraar Economie, RUG) op 16 februari 2021:
"Nederland uit de crisis en de rol van de vakbeweging"
Klik hier voor de video opname van de online lezing
Klik hier voor de slides van de lezing

Top