Bestuur
Stichting De Burcht is gevestigd op Henri Polaklaan 9, 1018 CP Amsterdam. Het bestuur wordt gevormd door Han Busker, voorzitter van stichting De Burcht; Marjan van Noort, algemeen bestuurslid van stichting De Burcht en Martin Knoop penningmeester van stichting De Burcht. Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoudelijke koers en voor de exploitatie van het gebouw. De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerk geen beloning. Aan de bestuursleden wordt evenmin vacatie-of presentiegeld toegekend. 

Directie en personeel Wetenschappelijk bureau
Paul de Beer is directeur van het wetenschappelijk bureau. Wim Eshuis is verbonden als stafmedewerker en onderzoeker. De arbeidsvoorwaarden van het personeel van stichting De Burcht zijn conform de FNV cao.

Doelstelling
Stichting de Burcht heeft ten doel (a) het in het kader van de (historische) ontwikkeling van de Nederlandse arbeidsverhoudingen leveren van een bijdrage aan het verstrekken van inzicht en kennis aan instanties en burgers over het ontstaan en de verdere ontwikkeling van moderne arbeidsverhoudingen en de werking van de arbeidsmarkt, zowel op nationaal als internationaal gebied, (b) de bevordering van de wetenschappelijke studie naar arbeidsverhoudingen in Nederland en van de maatschappelijke vraagstukken, die hiermee verband houden, (c) het verlenen van wetenschappelijke hulp aan hen, die werkzaam zijn op het gebied van (Nederlandse) arbeidsverhoudingen.

Beleid
Het beleidsplan van stichting de Burcht kent drie hoofdactiviteiten. Ten eerste het opstellen en (doen) uitvoeren van een onderzoeksprogramma (zie deze website onder het tabblad onderzoek). De tweede hoofdactiviteit is het uitwisselen en bespreken van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van arbeidsverhoudingen. De derde hoofdactiviteit is het opzetten en ontwikkelen van een netwerk van een netwerk van wetenschappers en vertegenwoordigers uit de vakbeweging.

Activiteiten 2017
In 2017 is één publicatie verschenen van afgerond onderzoek. Dat is publicatie 16: Charissa Freese en Ronald Dekker: Samenwerken met robots (2017) (zie op deze website onder publicaties Wetenschappelijk Bureau). Deze publicatie is gepresenteerd op bijeenkomsten met wetenschappers en experts op het gebied van arbeidsverhoudingen. Daarnaast zijn verschillende bijenkomsten georganiseerd met wetenschappers en vertegenwoordigers van vakbonden.

Begin 2017 is de jaarlijkse wetenschapsmiddag georganiseerd. Op deze middag presenteren wetenschappers hun onderzoek aan vakbondsmensen. Op deze middag is ook de scriptieprijs voor de vakbeweging 2016 uitgereikt.

ANBI
Stichting De Burcht heeft de ANBI status: het RSIN/fiscaal nummer is 813.705.897. Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers die hiervoor geen (onkosten)vergoeding ontvangen. De personeelsleden worden bezoldigd in lijn met de salarissen van de FNV. Ter informatie publiceren wij op de website recente jaarverslagen. Zie hier voor het financieel jaarverslag 2016.

Top