Overige publicaties en presentaties

Hieronder vindt u het overzicht van alle overige publicaties en presentaties. Dit zijn publicaties (onderzoeksrapporten, artikelen) en presentaties (teksten van lezingen, powerpointpresentaties) die geen onderdeel vormen van het door het curatorium vastgestelde onderzoeksprogramma van het WB. Deze publicaties zijn afkomstig van medewerkers van het Wetenschappelijk Bureau (WB) van onderzoekers die al dan niet tijdelijk aan het WB zijn verbonden. De presentaties kunnen ook afkomstig zijn van inleiders op bijeenkomsten van de Burcht. Deze publicaties en presentaies kunt u downloaden. Zie daarvoor de afzonderlijke publicaties.

 

Dirk Bezemer: Nederland uit de crisis en de rol van de vakbeweging

> Wilt u de lezing terugzien? Klik hier voor de video opname van de online lezing <

(De slides van de lezing van 16 februari 2021 treft u hiernaast aan)

Paul de Beer & Marije de Goede: Werken aan de toekomst (april 2020)

De arbeidsmarkt ondergaat ingrijpende veranderingen. Dat is niet alleen het gevolg van de coronacrisis, waarvan de gevolgen op langere termijn voor de arbeidsmarkt op dit moment nog niet zijn te overzien. Al ruim voor deze crisis was er sprake van een aantal belangrijke trends, waardoor de arbeidsmarkt geleidelijk een transformatie ondergaat. Denk aan de groei van onzeker werk, de vergrijzing, de migratie, de internationalisering en de groeiende kloof tussen rijk en arm.

De FNV heeft De Burcht, Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, gevraagd een onderzoek uit te voeren naar trendmatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt als achtergrondmateriaal voor het ontwikkelen van een FNV-visie op de toekomst van de arbeidsmarkt op lange termijn. In deze publicatie worden zeven belangrijke trends in kaart gebracht en wordt onderzocht hoe deze de arbeidsmarkt zullen veranderen als zij zich de komende 25 jaar onverminderd zullen voortzetten.

 

inleidingen wetenschapsmiddag 2020 Paul Dekker & Jelle Visser

Paul de Beer Sanne van der Gaag: Werk- en inkomensonzekerheid zijn steeds ongelijker verdeeld (dec. 2019)

Paul de Beer & Sanne van der Gaag: Werk- en inkomensonzekerheid zijn steeds ongelijker verdeeld; afwenteling op de precair werkenden. 
(Eerder verschenen in Jaarboek tijdschrift voor sociale vraagstukken 2019)

Lisa Berntsen: leren van het buitenland en de case organising schoonmaak (19-06-2019)

Hiernaast treft u de inleiding (ppt versie) aan van Lisa Berntsen: leren van het buitenland en de case organising schoonmaak (19-06-2019)

Leren van het buitenland? presentatie Maarten Keune (19-06-2019)

Hiernaast treft u de presentatie aan van Maarten Keune: Leren van het buitenland? (19-06-2019)

Lisa Berntsen: leren van het buitenland - 10 lessen (19-062019)

Hiernaast treft u de inleiding (ppt versie) aan van Lisa Berntsen: leren van het buitenland  10 lessen(19-06-2019)

Nadja Doerflinger: Belgische vakbonden en jongeren (19-06-2019)

Hiernaast treft u de inleiding (ppt versie) aan van Nadja Doerflinger: Belgische vakbonden en jongeren (19-06-2019)

Inleiding Niels Jansen (UvA) over representativiteit van de vakbeweging (11-04-2019)

Hiernaast treft u de inleiding (ppt versie) aan van Niels Jansen (UvA) over representativiteit van de vakbeweging (11-04-2019)

Inleiding Zakaria Boufangacha (FNV) over representativiteit van de vakbeweging

Hiernaast treft u de inleiding (in ppt) aan die Zakaria Boufangacha (coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid FNV) hield over representativiteit van de vakbeweging (11-04-2-19)

Het Segway probleem

Column van Arjen Siegmann (Wetenschappelijk medewerker,Wetenschappelijk Instituut voor het CDA). Arjen reflecteert op de presentatie (tijdens de wetenschapsmiddag van 14 februari 2019) van Sanne van der Gaag over precair werk en vakbeweging. Klik hier voor de tekst van de column "Het Segway probleem". 

 

Precair werk en de Kwaliteit van tewerkstelling. De vergeten determinant van welzijn en gezondheid op het werk, inleiding van Christophe Vanroelen (14 februari 2019)

Inleiding van Christophe Vanroelen (VUB, Brussel) op de wetenschapsmiddag van WB de Burcht. Zie ook het artikel "Precair werk, ongezond werk?" via deze link: https://www.denktankminerva.be/analyse/2017/5/11/precair-werk-ongezond-werk 

Precair werk en de vakbeweging, inleiding van Sanne van der Gaag (14 februari 2019)

Precair werk en de vakbeweging, inleiding van Sanne van der Gaag  op de wetensschapsmiddag (14 februari 2019). Zie ook de publicatie 18 over haar onderzoek op de website van de Burcht: wetenschappelijk-bureau/publicaties/wetenschappelijk-bureau/

 

De vakbeweging moet kiezen voor een nieuwe koers, opinieartikel Paul de Beer ( 26 november 2018)

In dit opinieartikel stelt Paul de Beer vast dat de vakbeweging terecht is gekomen in een vicieuze cirkel van het verder afbrokkelen van de standaardbaan en voortgaande daling van de organisatiegraad. Hij schetst in zijn artikel twee alternatieven.

De vakbeweging op een keerpunt ( 26 november 2018)

In dit artikel betoogt Paul de Beer dat het vakbondslidmaatschap aan aantrekkingskracht verliest onder de nieuwe groep werkenden en is de vakbeweging, mede door dit ledenverlies, steeds minder in staat de neergang van de standaardbaan en de opmars van atypisch werk een halt toe te roepen. De gevolgen van de verschuiving van de machtsbalans tussen vakbonden en werkgevers manifesteren zich volgens hem op verschillende terreinen. Hij schetst twee alternatieve toekomstscenario’s voor de vakbeweging: een duaal systeem en een politiek systeem van arbeidsverhoudingen.

Presentatie Hans Schenk: Kennis is macht, medezeggenschap in bedrijven onder druk? (26 november 2018)

Deze presentatie gaat over ontwikkelingen op ondernemingsniveau en de gevolgen daarvan voor de positie van de vakbeweging en de medezeggenschap; in Powerpoint (over enkele weken komt een artikel naar aanleiding van deze presentatie beschikbaar op deze website. De presentatie vond plaats op 26 november op de themabijeenkomst: "Waar staat de vakbeweging nu?"

Positie en strategie vakbeweging (2018).

Onder redactie van Saskia Boumans en Wim Eshuis.
De publicatie bestaat naast een inleiding over drie delen. Het eerste deel van de publicatie bevat 6 artikelen over de strategie van de vakbeweging vanaf de opkomst van de neoliberalisering en financialisering. Het tweede deel van de publicatie bevat vier artikelen over de toekomst van de vakbeweging. Het derde en laatste deel van de publicatie gaat in op onderzoek naar de vakbeweging en bevat drie artikelen. Met bijdragen van verschillende auteurs.(106 pagina's)

Onderzoeksrapport werknemersbelangen in de bouw

(Wim Eshuis & Peter van der Valk, 2018).
Dit rapport is geschreven naar aanleiding van het onderzoek naar wensen van werkenden in de bouw inzake sociale innovatie. Opdrachtgever: FNV Bouw. 216 pagina's.

Agnes Akkerman: de stem van de werknemers in de 21 e eeuw, lezing wetenschapsmiddag 17/02/2016

Klik hier voor het filmverslag van deze lezing.

 

Een agenda voor een nieuwe vakbeweging

(Frans Becker & Pim Paulusma, S & D, 2012).
In dit artikel gaan de auteurs wat dieper in op de achtergrond van de crisis binnen de vakbond anno 2012. Daarnaast geven ze suggesties voor de koers en de agenda van de vakbeweging. (7 pagina's)

Samen opgekomen, samen in het nauw

(Paul de Beer ,S & D, 2012).
In dit artikel schetst de Beer de overeenkomsten tussen de crisis van de sociaal-democratie en de crisis van de vakbeweging. Hij is van mening dat de PvdA en de vakbeweging niet elk apart een uitweg uit de crisis zoeken, maar hun krachten moeten bundelen. In dit artikel draagt hij ingrediënten aan voor deze krachtenbundeling. (10 pagina's)

Solidair bij pluriforme bestaansstrategien

(Bert Ormel, 2012)
In het krachtenspel van het financieel kapitalisme, dat opkomt vanaf midden zeventiger jaren, brokkelt het collectieve draagvlak af, komen werknemers weer alleen te staan, en zijn weer aangewezen op individuele bestaansstrategieën voor een decent bestaan. Bert Ormel verkent deze ‘nieuwe sociale kwestie’ en geeft een beschouwing over de mogelijkheden die te keren (22 pagina’s).

Top