Netwerkbijeenkomst Vakbeweging-Wetenschap: 'Krapte op de arbeidsmarkt'

04-10-2022

Dinsdagmiddag 4 oktober jl. vond er in de Burcht een netwerkbijeenkomst wetenschap-vakbeweging plaats. Tijdens deze middag gaf Ronald Dekker (TNO) een presentatie over de ‘krapte’ op de arbeidsmarkt.

Daarbij is Ronald ingegaan op de probleemstelling (wat is het arbeidsmarkttekort?). Hij stelt vast dat in het populaire spraakgebruik ‘arbeidsmarktkrapte’ vooral vanuit de positie van werkgevers vertrekt. Daarnaast stelt Dekker dat de huidige situatie niet uniek is, maar wel extreem. Er zijn verschillende verklaringen te geven voor de ‘krapte’: (o.a. economische groei, corona-effect, krappe arbeidsmarkt, demografie). 

De oplossingen die voor de krapte worden aangedragen bestaan primair uit aanbod-gerichte maatregelen (bijvoorbeeld het vergroten van het arbeidsaanbod door een voltijdsbonus). Echter zijn dit soort maatregelen dit neerkomen op het matigen van lonen (namelijk: het vergroten van het aanbod, waarmee lonen gedrukt kunnen worden). Dekker ziet daarentegen een grotere rol weggelegd voor op vraag-gerichte maatregelen. Tot slot vind hij dat de vraag wat werkgevers zelf kunnen doen tegen de krapte te weinig naar voren komt. Werkgevers kunnen inzetten op (1) aantrekkelijk werkgeverschap (2) Breder kijken naar doelgroepen (3) Automatiseren (4) Samenwerken met andere werkgevers. Deze oplossingen zijn samengevat in het boek ‘Schaarste bestaat niet’ (Dekker et. al., 2013). 

De slides van de presentatie zijn hier te downloaden

Top