Wetenschapsmiddag op 27 februari 2024

06-02-2024

Op dinsdag 27 februari 2024 organiseert het WB de jaarlijkse wetenschapsmiddag in de Burcht. De keynote speech wordt dit jaar gehouden door Monique Kremer, voorzitter van de Adviesraad Migratie en hoogleraar aan de UvA. Zij zal ingaan op de vraag hoe we arbeidsmigratie in de toekomst in goede banen kunnen leiden. Welke vormen van arbeidsmigratie zijn wel en niet wenselijk? Hoe kunnen we misstanden rond arbeidsmigratie tegengaan en welke rol zou de vakbeweging daarbij kunnen spelen? Hierop zal Klara Boonstra (FNV) reflecteren. Verder zal er natuurlijk ook de gelegenheid zijn om vragen te stellen.

In het tweede deel van de middag zullen onderzoekers van de Burcht drie verschillende workshops verzorgen. De middag wordt afgesloten in de bondsraadzaal, waar Tuur Elzinga (FNV) de scriptieprijs van de vakbeweging zal uitreiken.

Het programma duurt van 14:00 (inloop 13:30) tot 17:00 uur. Deelname aan de wetenschapsmiddag is gratis. Aanmelden voor de wetenschapsmiddag kan via deze link.

 

De workshops:

Workshop 1: Democratie op de werkvloer: van or tot bedrijvenwerk (door: Ewout van den Berg)

Er bestaan verschillende manieren waarop werkende mensen invloed kunnen hebben op hun werkplek. In Nederland lijkt de OR daarvoor op het moment het meest voor de handliggende niveau, maar dit kan ook voor problemen zorgen. Zo kan een 'ons medezeggenschap' tot een 'kilo verantwoordelijkheid' leiden. In deze workshop staan we stil bij vragen zoals: Op wat voor manieren verhoudt vakbondswerk en werk in de OR zich op het moment? Wat kunnen hierbij belangrijke uitgangspunten zijn voor het opbouwen van vakbondsmacht? Welke andere vormen van democratie op de werkvloer zijn er te bedenken? Deze workshop wordt gegeven door Ewout van den Berg. Ewout gaat dit jaar bij de Burcht onderzoek doen naar de toekomst van medezeggenschap.

 

Workshop 2: Cao-dekkingsgraad (door: Paul de Beer & Rein de Sauvage Nolting)

De stelling dat het poldermodel ‘onder druk’ staat, is de afgelopen decennia al vaak geponeerd. Het leek er lange tijd op dat ondanks ontwikkelingen rondom ledenaantallen van de vakbeweging, decentralisering en afnemende betekenis van de cao, de dekkingsgraad van deze onverminderd hoog bleef. Toch zijn er tekenen dat deze nu ook aan het dalen is.

In deze workshop lichten Paul de Beer en Rein de Sauvage Nolting de huidige stand van zaken rondom de cao-dekkingsgraad toe. Wat zijn de drijvende krachten achter de dalende cao-dekkingsgraad? Zijn er specifieke sectoren waar de dekkingsgraad laag is? Wat zou de vakbeweging kunnen doen om de dekkingsgraad te laten doen stijgen?

 

Workshop 3: Hoe financialisering de economie overneemt en wat de vakbeweging daartegen kan doen (door: Arthur Berkhout)

In deze workshop presenteert Arthur Berkhout zijn onderzoek naar de impact van financialisering op de arbeidsverhoudingen in Nederland, en naar mogelijke handelingsperspectieven voor de vakbeweging. Is het mogelijk om van de ‘economische dictatuur’ van de financialisering naar een economische democratie te gaan? Dat is inderdaad mogelijk – maar alleen alsof we ons begrip van waarde fundamenteel herzien.

 

Top