Genomineerden scriptieprijs vakbeweging 2018

Voor de scriptieprijs van de vakbeweging 2018 zijn genomineerd:

1. Naomi Hartkamp (Rijksuniversiteit Groningen, Master Sociologie, richting Arbeidssociologie) Titel scriptie: ‘De ambigue wereld van de sociale werkvoorziening’. Klik hier voor de scriptie.

2. Rosa Kösters (Universiteit van Amsterdam, Master Geschiedenis).
Titel scriptie: ‘Hand- en ellebogenwerk, de transformatie op de werkvloer bij hoogovens en Philips, 1973-1985. Klik hier voor de scriptie.

3. Petar MarĨeta (Universiteit van Amsterdam, Master Sociologie)
Titel scriptie: ‘ Trade Union responses towards platform capitalism in the Netherlands’
Klik hier voor de scriptie.

4. Hidde van Roosmalen (Universiteit Utrecht, master ondernemingsrecht)
Titel scriptie: ‘Legitimiteit van nationaal medezeggenschapsrecht onder druk’. Klik hier voor een samenvatting van de scriptie (integrale tekst volgt later)

 

Scriptieprijs van de vakbeweging 2018


Introductie
De prijs is bestemd voor (bijna) afgestudeerde studenten aan een masteropleiding van een Nederlandse hogeschool of universiteit die een scriptie hebben geschreven over een onderwerp dat betrekking heeft op het werkgebied van de vakbeweging of de rol van de vakbeweging behandelt. De Scriptieprijs is een initiatief van de Burcht, het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging. Met de Scriptieprijs wil de Burcht studenten stimuleren de rol van de vakbeweging te bestuderen en hen stimuleren een bijdrage te leveren aan de oplossing van sociaaleconomische vraagstukken. Voorbeelden van onderwerpen van scripties die in aanmerking komen voor deze Scriptieprijs zijn: de positie en inhoud van de cao en arbeidsvoorwaarden, preventie van arbeidsongevallen, sociale zekerheid, arbeidsrecht, medezeggenschap, flexibilisering, pensioen, arbeidsmarkt, positie van arbeidsmigranten, scholing, vakmanschap, HRM, de rol van de vakbeweging bij individuele belangenbehartiging, collectieve belangenbehartiging, de Europese dimensie van vakbondswerk, vakbondsmarketing.

De scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt. Wil je in aanmerking komen voor de scriptieprijs 2018 dan moet de scriptie in 2018 geschreven zijn en met minimaal een voldoende zijn beoordeeld.

De jury
De ingezonden scripties worden beoordeeld door een deskundige jury bestaande uit:

  • Prof. Dr. Paul de Beer (AIAS/UvA, De Burcht),
  • Dr. Leni Beukema (HanzeHogeschool),
  • Aldo Dikker (Tijdschrift Zeggenschap),
  • Dr. Wim Eshuis (De Burcht),
  • Han Busker (voorzitter FNV),
  • Prof. Mr. Mijke Houwerzijl (UvT, RUG).

De scripties worden beoordeeld op de onderdelen onderwerpkeuze, inhoud en stijl. Het juryreglement staat hierna onder het kopje meer informatie.


De prijs
De prijs kent twee categorieën: één prijs voor minimaal één hogeschool student (of afgestudeerde) én één prijs voor minimaal één universitaire student (of afgestudeerde). De scriptieprijs kan aan meerdere studenten tegelijk worden toegekend.
De prijs kent dus (minimaal) twee winnaars. Elke winnaar van de Scriptieprijs 2018 ontvangt: een geldprijs van (maximaal) € 1.000,- (of een deel van dat bedrag bij meerdere winnaars).
Publicatie van de scriptie via de website van de Burcht. Ondersteuning bij het schrijven van een artikel voor het tijdschrift Zeggenschap. Een dag op pad met de FNV.

Aanmelden
Studenten kunnen zichzelf aanmelden. De eerste stap is de scriptie insturen aan: aanmelden@deburcht.org. Daarna ontvangt de student een inschrijfformulier. Hierna vindt u op deze pagina de voorwaarden voor deelname en een uitgebreidere toelichting op de thema's en inhoud van de scripties die in aanmerking komen voor de prijs. Insturen van scripties kan tot en met 31 december 2018.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Wim Eshuis, secretaris van de jury: wimeshuis@deburcht.org

Klik hier voor het reglement van de scriptieprijs van de vakbeweging.

Top