Scriptieprijs van de vakbeweging 2024


Introductie
De prijs is bestemd voor (bijna) afgestudeerde studenten aan een masteropleiding van een Nederlandse universiteit die een scriptie hebben geschreven over een onderwerp dat betrekking heeft op het werkgebied van de vakbeweging of de rol van de vakbeweging behandelt. De Scriptieprijs is een initiatief van de Burcht, het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging. Met de Scriptieprijs wil de Burcht studenten stimuleren de rol van de vakbeweging te bestuderen en hen stimuleren een bijdrage te leveren aan de oplossing van sociaaleconomische vraagstukken. Voorbeelden van onderwerpen van scripties die in aanmerking komen voor deze Scriptieprijs zijn: de positie en inhoud van de cao en arbeidsvoorwaarden, preventie van arbeidsongevallen, sociale zekerheid, arbeidsrecht, medezeggenschap, flexibilisering, pensioen, arbeidsmarkt, positie van arbeidsmigranten, scholing, vakmanschap, HRM, de rol van de vakbeweging bij individuele belangenbehartiging, collectieve belangenbehartiging, de Europese dimensie van vakbondswerk, vakbondsmarketing.

De scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt. Wil je in aanmerking komen voor de scriptieprijs 2024 dan moet de scriptie in het academisch jaar 2023/2024 geschreven zijn en met minimaal een voldoende zijn beoordeeld. De scriptie mag in het Nederlands of Engels geschreven zijn. 

De jury
De ingezonden scripties worden beoordeeld door een deskundige jury. De juryleden worden later dit jaar bekendgemaakt. 

De scripties worden beoordeeld op de onderdelen onderwerpkeuze, inhoud en stijl. Download het juryregelement hier

 

 

 

 

 

 

 

 


De prijs
De scriptieprijs kan aan meerdere studenten tegelijk worden toegekend. De winnaar van de Scriptieprijs 2024 ontvangt: een geldprijs van (maximaal) € 1.000,- (of een deel van dat bedrag bij meerdere winnaars); publicatie van de scriptie via de website van de Burcht; ondersteuning bij het schrijven van een artikel en een dag op pad met de FNV.

Aanmelden
Studenten kunnen zichzelf aanmelden. De eerste stap is de scriptie insturen aan: aanmelden@deburcht.org. Daarna ontvangt de student een inschrijfformulier. Insturen van scripties kan tot 1 december 2024.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Rein de Sauvage Nolting, secretaris van de jury: reindesauvage@deburcht.org

English
The Scientific Bureau for the Dutch Trade Union Movement (‘De Burcht’) organizes, together with the Dutch Trade Union FNV, the thesis prize for the trade union movement. The prize is intended for (nearly) graduated master students who have written a thesis on a subject that is related to the field of work of the trade union movement, or that deals with the role of the trade union movement. Subjects may be related to, for example, the role and content of the collective labour agreements and terms of employment, social security, labour law, employee participation, flexibilization, pensions, the labour market, the position of migrant workers and the role of the trade union movement in the representation of individual or collective interests. The winner receives a cash prize of (maximum) 1,000 euros. The submission deadline is 1 December 2024. The thesis may be written in Dutch or English. 

 

 

 

 

Winnaars en nominaties scriptieprijs van de vakbeweging 2023

Op de wetenschapsmiddag op 28 februari 2024 zijn de winnaars van de scriptieprijs van de vakbeweging 2023 bekend gemaakt.

De scripties van Karin van Swam-Toonen en Rui Huang zijn de winnende scripties van de scriptieprijs van de vakbeweging 2023. De scriptie van Karin over 'Gezagscriterium 2.0 een gespreid bedje of een kussen vol uitdagingen' en is hier te lezen. De scriptie van Rui Huang over 'Navigating the Dutch Standards: Chinese Restaurants in the Netherlands' is hier te lezen.

Daarnaast waren er nominaties voor:

Sanne Martena over de duurzame inzetbaarheid van praktisch geschoolde werknemers met een leeftijd van 60 jaar en ouder. Klik hier voor de scriptie. 

Yadira de Jong over de ervaringen van arbeidsmigranten in Europa. Klik hier voor de scriptie. 

Lees hier het volledige juryrapport

 

 

Winnaars en nominaties scriptieprijs van de vakbeweging 2015-2022

2022

2022 prijswinnaar (WO) - Arnaud Tol - Het onderkruipersverbod in de Waadi: Een ongelukkig huwelijk

2022 genomineerd (WO) - Agaath Sluijters - Verbod op nevenarbeid: nu echt verleden tijd?

2022 genomineerd (WO) - Senem Özkul – Het eigendomsrecht van pensioendeelnemers in de Wet Toekomst Pensioenen

2022 genomineerd (WO) - Robin Speklé - de aanpak van seksuele intimidatie in ‘the world of work’.

Juryrapport 2022

 

2021

2021 prijswinnaar (WO) - Nienke van Ittersum - Volgens mij

2021 genomineerd (WO) - Eline Bornkamp - A sociomaterial perspective on labour union change in context of platform work / A case study into Dutch labour union FNV

2021 genomineerd (WO) - Rik de Jager - Herstel van de arbeidsovereenkomst in hoger beroep

2021 genomineerd (WO) - Herman Tamer - Een onderzoek naar bescherming tegen ontbrekende pensioenen bij liquidatie van pensioenfondsen

Juryrapport 2021

 

2020

2020 prijswinnaar (WO) - Stella Jonkhout - Nadat de verf is opgedroogd

2020 genomineerd (WO) - Laura Lamers - Dignified gig work / towards better conditions for algorithmic management

2020 genomineerd (WO) - Boris van Haastrecht - De arbeider verenigt zich. De strijd van het Algemeen Nederlandsch Werklieden-Verbond voor een plek in maatschappij en politiek

Juryrapport 2020

 

2019

2019 prijswinnaar (WO) - Alexandros Perdikes - Solidarity Unionism, and the right to strike

2019 prijswinnaar (HBO) - Fiere Bonnerman - Burn-out / een beroepsziekte of werknemersissue

2019 genomineerd (WO) - Iris van Geel - Regulating Work in the Gig-Economy

2019 genomineerd (HBO) - Thijmen Zoomer - Met plezier naar het pensioen

Juryrapport 2019

 

2018

2018 prijswinnaar (WO) - Rosa Kösters - Hand-en-ellebogenwerk

2018 genomineerd (WO) - Naomi Hartkamp - De ambigue wereld van de sociale werkvoorziening

2018 genomineerd (WO) - Petar Marčeta - Trade Union responses towards platform capitalism in the Netherlands

2018 genomineerd (WO) - Hidde van Roosmalen - Legitimiteit van nationaal medezeggenschapsrecht onder druk

Juryrapport 2018

 

2017

2017 prijswinnaar (WO) - Diewertje van Kesteren - De stakende zzp-er

2017 prijswinnaar (HBO) - Paul van der Wiel - Werken voor ontslag- het is niet alleen de werknemer die disfunctioneert

2017 genomineerd (WO) - Monica Bolelli - Dualization vs. Solidarity- the role of the Italian trade union in the restructuring of the welfare state

2017 genomineerd (WO) - Vincent Bakker - Social Investment in European Welfare Sates

2017 genomineerd (WO) - Dominique van Leeuwen - Voordeel voor vakbondslid. Over de noodzaak om vakbondsleden te bevoordelen ter versterking van de legitimiteit van het cao-overleg

2017 genomineerd (WO) - Gavan Blau - Chumpea Loy / debt and the making of the Khmer working class

Juryrapport 2017

 

2016

2016 Prijswinnaar (WO) - Jonne Bosselaar - Patterns of Inequality / A case study on the labor agency of Bangalore's garment workers

2016 Prijswinnaar (HBO) - Esther Koning - Afwijken van het afspiegelingsbeginsel bij cao

2016 genomineerd (WO) - Michiel Rive - Het relativiteitsvereiste in het stakingsrecht

2016 genomineerd (WO) - Jelle Zwetsloot - Do temporary jobs serve as stepping stones into permanent work? Evidence from the Netherlands

2016 genomineerd (HBO) - Emilie Laarhoven - Hoezo duurzame inzetbaarheid?’

Juryrapport 2016

 

2015

2015 Prijswinnaar (WO) - Kyra van Denken - Zorgen over de zorg

2015 Prijswinnaar (HBO) - Ilona Pesman - Werken over de grens. Salaris, toeslagen en vergoedingen

2015 genomineerd (WO) - Carl Splinter - De Europese Unie en werknemersparticipatie in multinationale Ondernemingen

2015 genomineerd (WO) - Albert Hummel - Optimal Redistribution with Unionized Labour Markets

2015 genomineerd (HBO) - Kirsten Hiemstra (HanzeHogeschool)- Grensarbeid in Niedersachsen (Noord-Duitsland) en uitkeringsgerechtigden uit de Noord-Nederlandse grensregio’s.

Juryrapport 2015

 

 

Top