Geschiedenis toegankelijk maken

De Burcht was jaren de locatie van het Vakbondsmuseum. Een goed museum is veel meer dan een gebouw, maar biedt een optimale toegankelijkheid van de collectie voor bezoekers, belanghebbenden en onderzoekers.

Optimaal
Voor de restauratie is de collectie van het Vakbondsmuseum overgedragen aan het Internationaal  Instituut voor Sociale Geschiedenis. Het IISG bewaart de archieven van diverse internationale vakbondsfederaties, studenten- en vredesorganisaties. Dit instituut kan de museale functie optimaal waarborgen omdat het de kennis en kunde in huis heeft, beschikt over de juiste technieken en faciliteiten maar bovenal omdat het instituut een collectie heeft die de verzameling van het vakbondsmuseum verrijkt en verdiept.

Internationale dimensie
De opkomst van de vroege arbeidersorganisaties hield rechtstreeks verband met arbeidsmigratie, zowel binnen Europa als wereldwijd. De arbeidersbeweging poogde de internationale solidariteit te voeden via socialisme en vakorganisatie. Bronnen met betrekking tot de Internationales - van de Eerste tot en met de Vierde en verder - behoren tot de kern van het verzamelgebied van het IISG. Klassiekers in de archievensector reiken ver over nationale grenzen heen.

Bezoeken en bestuderen
De geschiedenis van de vakbeweging wordt zichtbaar in foto's en documenten. Uniek aan het IISG is dat iedereen de verzamelde documenten en archieven kan bestuderen en raadplegen. Vanzelfsprekend is dit zeker voor sommige bijzonder zeldzame documenten aan regels gebonden. Daarnaast organiseert het IISG tentoonstellingen.
Meer over het IISG, zoals toegangstijden

Top