Historie en toekomst

Een gebouw met een rijke geschiedenis

De Burcht is in 1899 ontworpen en gebouwd door Berlage voor de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond.

Wetenschappelijke bureau voor de vakbeweging
De Burcht is nu nog een belangrijk centrum voor de vakbeweging. Het onderzoeksbureau voor de FNV is in het gebouw gevestigd. Evenals de Henri Polakleerstoel, die mogelijk wordt gemaakt door de drie vakcentrales.

Unieke locatie voor uw conferentie of vergadering
In 2010 is het gebouw grondig gerestaureerd door de huidige eigenaar, de Vereniging Hendrick de Keyser.  Daarbij is het ontwerp van Berlage zoveel mogelijk hersteld. Niet alleen laat het gebouw aan de buitenkant zien, hoe hij het bedoeld heeft. Ook de oorspronkelijke indeling is teruggebracht en de door Berlage tot in detail ontworpen inrichting is waar mogelijk hersteld.

Hierdoor is een unieke locatie met een zeer bijzonder karakter beschikbaar gekomen voor uw conferentie of evenement.

Stichting De Burcht
De Burcht is een stichting. Het bestuur wordt gevormd door Han Busker voorzitter dagelijks Bestuur FNV; Pauline de Casparis, Advocaat NPB, Secretaris/penningmeester AFMP, Douwe Dirk van der Zweep, AOB.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoudelijke koers en voor de exploitatie van het gebouw. Paul de Beer is directeur van het wetenschappelijk bureau.

 

Top