Sociale partners tijdens de coronacrisis

Momenteel voert Rein de Sauvage Nolting namens het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging onderzoek uit naar hoe sociale partners om zijn gegaan met de coronacrisis. Om dit te onderzoeken bestudeert hij vier verschillende cao-onderhandelingen. Door interviews af te nemen met cao-onderhandelaars probeert hij inzicht te krijgen naar welke factoren bijdragen aan het tot een 'gezamenlijke aanpak van de crisis' komen, waar de Stichting van de Arbeid toe opriep. De eindrapportage wordt naar verwachting eind november 2022 gepubliceerd. 

Top