Waardevol werk

Stella Jonkhout voert momenteel onderzoek uit naar ‘waardevol werk’. Welke factoren dragen bij aan waardevol werk? Om dit te onderzoeken, worden interviews afgenomen met werknemers, werkgevers en vakbondsvertegenwoordigers in twee sectoren. Wat zijn de intrinsieke werkaspecten die zorgen dat werknemers hun werk als ‘waardevol’ beschouwen en welke belemmeringen ervaren zij hierin? Hiermee poogt Stella om te onderzoeken hoe de vakbond kan inspelen op de behoeftes rondom waardevol werk.

Financialisering en de vakbeweging: problemen en perspectieven

Arthur Berkhout onderzoekt de gevolgen van financialisering voor de vakbeweging. Financialisering heeft een structurele verandering teweeggebracht in de economie. Kenmerkend aan deze transformatie is dat de reële economie ondergeschikt is gemaakt aan de financiële sector. Wat zijn de implicaties van deze ontwikkelingen op het conflict tussen arbeid en kapitaal? En welke rol zou de vakbond in definancialisering kunnen spelen?

Top