Onderzoek naar tijdelijke arbeidsmigratie


De Burcht is onderdeel van een Europees onderzoeksteam dat de arbeidsverhoudingen en -omstandigheden van tijdelijke arbeidsmigratie in een zestal EU- en drie kandidaat-lidstaten gaat onderzoeken (JUSTMIG). Vanuit het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging werken Lisa Berntsen en Paul de Beer mee aan dit onderzoek. De arbeidsomstandigheden en -verhoudingen in industrie en dienstverlening worden in de verschillende landen onderzocht en vergeleken. Naast deze sectorale gevalsstudies, betrekt het project sociale partners om informatie-uitwisseling en kennisoverdracht over de grenzen heen te bevorderen. Het project is gefinancierd door de Europese Commissie en heeft een looptijd van 2 jaar.

Democratisering van de werkvloer


De vakbeweging heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het democratiseren van de economie. In de jaren zestig werd het bedrijvenwerk geïntroduceerd als een manier om zeggenschap over de werkplek te vergroten. Door kadergroepen in ondernemingen op te bouwen die een mate van zelfstandigheid hadden ten opzichte van zowel de betaalde krachten van de bond als de ondernemingsraad waren werkers in staat effectiever problemen op de werkvloer aan te kaarten. Niettemin heeft een aantal ontwikkelingen sinds de jaren tachtig deze (beperkte) vormen van zeggenschap op bedrijfsniveau onder druk gezet. Ewout van den Berg onderzoekt momenteel de geschiedenis en mogelijke toekomst van dit bedrijvenwerk. Het onderzoek maakt deel uit van het onderdeel ‘medezeggenschap’ van het onderzoeksprogramma (2022-2025).

Afkalvende cao-dekkingsgraad


Momenteel onderzoeken Paul de Beer en Rein de Sauvage Nolting de ontwikkeling van de Nederlandse cao-dekkingsgraad tussen 2010-2022. Waarbij voorheen de 'druk' op de polder vooral werd toegeschreven naar de veranderende inhoud van de cao, verschuivende machtsbalans tussen werkgevers(-organisaties) en vakbeweging, bleef het idee overeind dat de dekkingsgraad van deze onverminderd hoog bleef. Met een uitgebereide kwantitatieve decompositie analyse probeert het onderzoek beter inzicht te krijgen bedrijfstakken waar deze daling plaatsvindt. Om een beter beeld te krijgen van de onderliggende dynamieken achter de daling van de cao-dekkingsgraad, worden in sectoren met een dalende dekkingsgraad expert-interviews gevoerd met vakbondsbestuurders en vertegenwoordigers van brancheorganisaties.  Het onderzoek maakt deel uit van het onderdeel ‘ondermijning van cao’s’ van het onderzoeksprogramma (2022-2025).

Top