Behoud van de Burcht

Vereniging Hendrick de Keyser is opgericht in 1918 en heeft tot doel het behoud van architectonisch of historisch waardevolle gebouwen in Nederland.

In 2007 kwam de 'Burcht' van Berlage in het bezit van Vereniging Hendrick de Keyser. Voor de vakbeweging een mogelijkheid om de nodige restauratie en verder onderhoud van het pand in goede handen te geven. Voor de vereniging een unieke kans om een belangrijk gebouw van Berlage te verwerven. De vereniging 'garandeert dat een pand dat eenmaal in haar bezit is nimmer meer teloor gaat' en gaat niet over een nacht ijs bij het verwerven van gebouwen. 
Een belangrijke voorwaarde was dat de enorme kosten voor de restauratie niet te veel op de toekomstige exploitatie zouden gaan drukken. Het gebouw is te kwetsbaar om intensief commercieel te gebruiken.

Door een toekenning van de BankGiro Loterij en een garantstelling van het SNS REAAL Fonds werd dit mogelijk. In 2010 is de grote restauratie van de Burcht voltooid. Het ontwerp van Berlage is het uitgangspunt geweest.  Oude indelingen zijn gerespecteerd en historische kleuren kwamen terug. Tijdens de restauratie zijn verschillende bijzondere vondsten gedaan.

Het lidmaatschap van de vereniging is open voor iedereen. Ook is het mogelijk om donateur te zijn van Vereniging Hendrick de Keyser

Top