Werkgeversorganisaties verdienen meer aandacht van vakbonden

18-12-2023

Vaak wordt verondersteld dat alle werkgevers dezelfde belangen hebben en dus gemakkelijk één front kunnen vormen tegen de vakbonden. Maar volgens Alex Lehr, onderzoeker aan de Radboud Universiteit, bestaat ‘de’ werkgever niet. Er zijn grote belangentegenstellingen tussen grote en kleine bedrijven, tussen op de export gerichte en op het binnenland gerichte bedrijven en tussen ‘Nederlandse’ bedrijven en multinationals. Dit betoogde hij op een lezing in De Burcht op 14 december jl.

Het is ook voor vakbonden van belang om zich te verdiepen in werkgevers en hun vertegenwoordigende organisaties. Zij zijn immers de partijen met wie vakbonden onderhandelen over cao’s. Op basis van internationaal vergelijkend onderzoek heeft Lehr vastgesteld dat bedrijven vaker lid zijn van een werkgeversorganisatie naarmate zij groter zijn en naarmate de werknemers sterker georganiseerd zijn. Werkgeversorganisaties zijn dus – in ieder geval ten dele – bedoeld om een tegenmacht te vormen tegen vakbondsmacht. 
Uit een nog lopend onderzoek onder het midden- en kleinbedrijf (mkb) in Nederland blijkt dat zij een sterke tegenstelling zien tussen de belangen van grote bedrijven en van het mkb. Ook vinden zij vaak dat de belangen van grote bedrijven beter behartigd worden door de politiek en door werkgeversorganisaties dan de belangen van het mkb.

De slides van de presentatie zijn hier te downloaden.

Top