Publicaties van het Wetenschappelijk bureau

Hieronder vindt u het overzicht van publicaties van het Wetenschappelijk Bureau voor de vakbeweging. Elke publicatie kunt u downloaden. Zie daarvoor de afzonderlijke publicaties. Klik hier voor een beknopte beschrijving van de publicaties van WB de Burcht.
 

Publicatie nr. 19

Lisa Berntsen. Vakbonden en jongeren, Belgische inspiratie voor de Nederlandse vakbeweging (2019).

Publicatie nr. 18

Sanne van der Gaag. Als je er wat op te zeggen hebt… Individuele en collectieve arbeidsrelaties van precair werkenden in beeld (2018).

Publicatie nr. 17

Fabian Dekker. Arbeidsmobiliteit in Nederland, probleem of oplossing? (2018). 

Publicatie nr. 16

Charissa Freese en Ronald Dekker: Samenwerken met robots (2017)

Publicatie nr. 15

Sjaak van der Velden: ‘Loonstrijd en loonontwikkeling in Nederland’ (2016)

Publicatie nr. 14

Paul de Beer (red.), ‘Onzeker werk’ (2016)

Publicatie nr. 13

Wim Eshuis (red), De toekomst van (mede) zeggenschap en corporate governance (2016)

Publicatie nr. 12

Maria Fleischmann. Ontstaan en preventie van Burnout (2015). Zie hiernaast een interview met Maria Fleischmann over haar onderzoek naar het ontstaan en de preventie van burnout.

Klik hier voor het "Interview met Maria Fleischmann"

Publicatie nr. 11

Peter van der Valk. Cao onder druk? (2015).

Klik hier voor het "Interview met Peter van der Valk"

Publicatie nr. 10

Wim Eshuis & Paul de Beer (red). Vakbondsonderzoek gebundeld (2015)

Publicatie nr. 9

Wilma Roos. Van gastarbeider tot euroforens: de uitdagingen van arbeidsmigratie voor de vakbeweging (2015).

Klik hier voor het filmpje van Wilma Roos

Publicatie nr. 8

Saskia Boumans. De waarde van werk, vakmanschap, professionaliteit en de vakbeweging (2015)

Klik hier voor het filmpje van Saskia Boumans

Publicatie nr. 7

Wim Eshuis. Alternatieven voor schadevergoeding (en preventie) van arbeidsongevallen en beroepsziekten (2015)

Klik hier voor het filmpje van Wim Eshuis

Publicatie nr. 6

Aldert Boonen. Vermogen maak verschil: de verdeling van vermogen en de gevolgen ervan (2015)

Klik hier voor het filmpje van Aldert Boonen

Publicatie nr. 5

Dimphy Smeets. Werken met krimp (2014)

Klik hier voor het filmpje van Dimphy Smeets

Publicatie nr. 4

Fabian Dekker en Paul de Beer. Flexibele arbeid, De rol van werkgevers (2014)

Publicatie nr.3

Caroline Rietbergen en Paul de Beer (red.). Aan tafel! Een nieuwe rol voor de sociale partners in het arbeidsmarktbeleid (2013)

Publicatie nr. 2

Bert Ormel, Leni Beukema en Wim Engels (red.). De vakbeweging vernieuwt (2012)

Publicatie nr. 1

Ronald Dekker, Martin Olsthoorn, onder redactie van Paul de Beer. Flexibilisering: de balans opgemaakt (2011)
(Externe subsidiënt:Stichting Instituut Gak en FNV Bondgenoten)

Top