Publicatie 24: Cao-onderhandelingen in crisistijd

25-01-2023

Onderhandelen in crisistijd plaatst vakbondsonderhandelaars voor een dilemma. Zij kunnen proberen zo snel mogelijk met werkgevers tot een crisis-akkoord te komen om 'adequaat' op de crisis te reageren. Maar zij lopen dan het risico te veel concessies te doen die achteraf niet nodig blijven. Of zij houden vast aan hun oorspronkelijke inzet, met het risico dat dit tot verlies aan banen leidt of dat werkgevers hen buiten spel zetten door met andere vakbonden te gaan onderhandelen. Er is geen eenduidig 'beste' reactie, doordat de situatie in iedere sector anders is en iedere crisis met grote onzekerheden gepaard gaat. 

Dit is een van de conclusies van het onderzoek 'Cao-onderhandelingen in crisistijd' dat het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging de Burcht vandaag publiceert. Rein de Sauvage Nolting doet in deze publicatie verslag van zijn onderzoek naar een viertal cao-onderhandelingen in de metaalsector en in het openbaar vervoer ten tijde van de coronacrisis. Bij twee van deze onderhandelingen werd een speciale crisis-cao afgesloten, bij de andere twee vond een 'normaal' onderhandelingsproces plaats. Het rapport onderzoekt welke factoren van invloed waren op het verloop van het onderhandelingsproces in crisistijd en welke lessen daaruit te trekken zijn.

Klik hier voor het persbericht waar de hoofdconclusies besproken worden. De publicatie 'Cao-onderhandelingen in crisistijd' is gratis te downloaden van www.deburcht.nl/wetenschappelijk-bureau/publicaties

Top