Brede of smalle vakbeweging?

25-05-2022

Op 21 mei 2022 gaf Paul de Beer een presentatie voor de vriendenbijeenkomst van de Vakbondshistorische Vereniging (VHV) over het thema ‘brede of smalle vakbeweging?’. Hij verdedigde de stelling dat de vakbond zich op meer dan alleen inkomen en werkzekerheid moet richten, maar geen politieke partij moet willen zijn.

Op 21 mei 2022 gaf Paul de Beer een presentatie voor de vriendenbijeenkomst van de Vakbondshistorische Vereniging (VHV) over het thema ‘brede of smalle vakbeweging?’. Hij verdedigde de stelling dat de vakbond zich op meer dan alleen inkomen en werkzekerheid moet richten, maar geen politieke partij moet willen zijn. De meningen van vakbondsleden over allerlei maatschappelijke kwesties lopen sterk uiteen, zodat een vakbond een deel van zijn achterban van zich dreigt te vervreemden als hij een politieke stelling inneemt. Tegelijkertijd zijn voor de meeste werkenden aspecten als autonomie, ontwikkelingsmogelijkheden, leuk werk en prettige collega’s belangrijker dan een goed salaris of baanzekerheid. Daarom zouden vakbonden zich meer op die zogenaamde ‘intrinsieke’ aspecten van werk moeten richten. Klik hier voor de powerpoint-presentatie.

Top