Nieuws

Dinsdag 16 februari (15.00 - 16.15) wetenschapsmiddag online: Nederland uit de crisis en de rol van de vakbeweging -

Met een lezing door Dirk Bezemer (hoogleraar Economie, RUG) waarin hij zijn analyse geeft van de negatieve gevolgen van de financialisering van de economie. Hij pleit voor structurele veranderingen in de economie en doet daartoe verschillende voorstellen: veranderingen in het belastingstelsel (meer belasting op kapitaal, minder op arbeid), veranderingen in de arbeidsmarkt (minder flexarbeid, beter sociale zekerheid), een forse toename van de publieke investeringen (in zorg, onderwijs en infrastructuur) en verduurzaming van de economie. Na de lezing gaat Dirk Bezemer hierover in gesprek met Paul de Beer (WB de Burcht) en Mirjam de Rijk (FNV). De lezing van Dirk Bezemer wordt vooraf gegaan door een overzicht van de onderzoeksprojecten van WB de Burcht. Aan het eind van de wetenschapsmiddag zal FNV-voorzitter Han Busker de winnaars bekend maken van de scriptieprijs van de vakbeweging 2020. Zie hierna programma en aanmelding.

Vacature: onderzoeker (0,5 fte) voor een onderzoek naar de institutionele inbedding van de vakbeweging. -

De Burcht, Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, zal het komende jaar onderzoek uitvoeren naar de institutionele inbedding van de vakbeweging en zoekt hiervoor een tijdelijk medewerker. De centrale vraag is of verschillen in institutionele inbedding van de vakbeweging in verschillende landen ertoe doen als het gaat om het realiseren van de doelen van de vakbeweging. Bij de institutionele inbedding van de vakbeweging gaat het zowel om het nationale niveau (zoals de SER), het sectorale niveau (zoals de rol bij bedrijfstak-cao’s) als het ondernemingsniveau (zoals ondernemings-cao’s en ondernemingsraden).

Nu beschikbaar:

Lezing door Dirk Bezemer (hoogleraar Economie, RUG) op 16 februari 2021:
"Nederland uit de crisis en de rol van de vakbeweging"
Klik hier voor de video opname van de online lezing
Klik hier voor de slides van de lezing

Top