Nieuws

Vacature: onderzoeker (0,5 fte) voor een onderzoek naar de institutionele inbedding van de vakbeweging. -

De Burcht, Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, zal het komende jaar onderzoek uitvoeren naar de institutionele inbedding van de vakbeweging en zoekt hiervoor een tijdelijk medewerker. De centrale vraag is of verschillen in institutionele inbedding van de vakbeweging in verschillende landen ertoe doen als het gaat om het realiseren van de doelen van de vakbeweging. Bij de institutionele inbedding van de vakbeweging gaat het zowel om het nationale niveau (zoals de SER), het sectorale niveau (zoals de rol bij bedrijfstak-cao’s) als het ondernemingsniveau (zoals ondernemings-cao’s en ondernemingsraden).

Mededelingen:


De inleidingen op de wetenschapsmiddag 2020 van Paul Dekker en Jelle Visser over de toekomst van de vakbeweging vindt u onder het tabblad (overige) publicaties, of door te klikken op deze link 


 

Top