Nieuws

Dinsdag 16 februari (15.00 - 16.15) wetenschapsmiddag online: Nederland uit de crisis en de rol van de vakbeweging -

Met een lezing door Dirk Bezemer (hoogleraar Economie, RUG) waarin hij zijn analyse geeft van de negatieve gevolgen van de financialisering van de economie. Hij pleit voor structurele veranderingen in de economie en doet daartoe verschillende voorstellen: veranderingen in het belastingstelsel (meer belasting op kapitaal, minder op arbeid), veranderingen in de arbeidsmarkt (minder flexarbeid, beter sociale zekerheid), een forse toename van de publieke investeringen (in zorg, onderwijs en infrastructuur) en verduurzaming van de economie. Na de lezing gaat Dirk Bezemer hierover in gesprek met Paul de Beer (WB de Burcht) en Mirjam de Rijk (FNV). De lezing van Dirk Bezemer wordt vooraf gegaan door een overzicht van de onderzoeksprojecten van WB de Burcht. Aan het eind van de wetenschapsmiddag zal FNV-voorzitter Han Busker de winnaars bekend maken van de scriptieprijs van de vakbeweging 2020. Zie hierna programma en aanmelding.
Top