Nieuws

Vacature: onderzoeker (0,5 fte) voor een onderzoek naar de institutionele inbedding van de vakbeweging. -

De Burcht, Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, zal het komende jaar onderzoek uitvoeren naar de institutionele inbedding van de vakbeweging en zoekt hiervoor een tijdelijk medewerker. De centrale vraag is of verschillen in institutionele inbedding van de vakbeweging in verschillende landen ertoe doen als het gaat om het realiseren van de doelen van de vakbeweging. Bij de institutionele inbedding van de vakbeweging gaat het zowel om het nationale niveau (zoals de SER), het sectorale niveau (zoals de rol bij bedrijfstak-cao’s) als het ondernemingsniveau (zoals ondernemings-cao’s en ondernemingsraden).

Mededelingen:


Dinsdag 11 februari: Wetenschapsmiddag over de toekomst van de vakbeweging; uitreiking scriptieprijs van de vakbeweging (13.30 - 17.00)

31 december: sluitingsdatum aanmelding voor de scriptieprijs van de vakbeweging 2019
 

Top