Medewerkers

Paul de Beer, wetenschappelijk directeur
Email: p.t.debeer@uva.nl
Website: www.pauldebeer.nl
Algehele leiding
 
Lisa Berntsen,
onderzoeker
Email: lisaberntsen@deburcht.org
Onderzoek: lessen uit het buitenland

Wim Eshuis, stafmedewerker en onderzoeker
Email: wimeshuis@deburcht.org
Project: Werkslachtoffers en vakbondswerk

Marije de Goede, onderzoeker
Email: marijedegoede@deburcht.org
Project: De culturele determinanten van flexibel werk

Eva Mommers, onderzoeker
Email: evamommers@deburcht.org
Project: de institutionele inbedding van de vakbeweging

Fiere Bonnerman, stagiaire onderzoek
Email: f.bonnerman@student.vu.nl
Project: Oorzaken daling vakbondslidmaatschap en veranderingen op individueel niveau

Top