Medewerkers

Paul de Beer, wetenschappelijk directeur
Email: p.t.debeer@uva.nl
Website: www.pauldebeer.nl
Algehele leiding
 
Lisa Berntsen,
onderzoeker
Email: lisaberntsen@deburcht.org
Onderzoek: jongeren en de vakbond; impact coronacrisis op arbeidsmigranten; motieven van vakbondslidmaatschap

Rein de Sauvage Nolting, onderzoeker
Email: reindesauvage@deburcht.org
Onderzoek: cao dekkingsgraad

Arthur Berkhout, onderzoeker
Email: arthurberkhout@deburcht.org
Onderzoek impact van financialisering op arbeidsverhoudingen

Top