Opinie

Opinieartikel 6:
Jan Verhagen: Vakbond en neoliberalisme (1 maart 2019) 
Dit artikel is een kritische analyse van de publicatie positie en strategie vakbeweging (2018. red S. Boumans & W. Eshuis, zie deze website onder publicaties). Daarnaast bevat het een tiental strategische voorzetten die Verhagen van wezenlijk belang vindt voor de strategie en het toekomstperspectief van met name de FNV. Lees hier zijn opinieartikel.

Opinieartikel 5:
Hans van Sprang: De toekomst van de vakbeweging – de vakbeweging van de toekomst (19 februari 2019)
In dit opinieartikel vraagt de auteur zich met name af of het behoud van het instituut vakbond zo belangrijk is. Hij schetst andere wegen om werkenden te organiseren. Lees hier zijn opinieartikel.

Opinieartikel 4 :
Rinske Post: Vakbond met toekomst (6 februari 2019)

In een reactie op het artikel van Annette de Groot stelt Rinske Post onder andere dat ze in het artikel een toekomstvisie mist over hoe de vakbeweging wil aansluiten bij alle werkenden. Lees  hier haar opinieartikel.

Opinieartikel 3:
Mariska den Hoedt : Sterke vakbonden en goed werkgeverschap gaan hand in hand (6 februari 2019) 

In dit opinieartikel bouwt Mariska den Hoedt verder op de standpunten van Paul de Beer en Annette de Groot. Ze betoogt onder andere dat van werkgevers mag worden verwacht dat ze werkenden informeren over vakbonden en medezeggenschap. En ze komt met een alternatieve financiering van vakbonden. Lees hier haar opinieartikel.

Opinieartikel 2:
Annette de Groot: Is de vakbeweging werkelijk verzwakt ten opzichte van de werkgevers? (28 januari 2019)

Annette de Groot, manager beleidsadviesgroep FNV reageert met een opinieartikel- op persoonlijke titel- op de twee toekomstscenario’s (duaal systeem, verkiezingsmodel) die Paul de Beer schetst (zie hierna voor het artikel van Paul de Beer). Zij wijst beide scenario’s af en pleit voor versterking van de huidige positie vakbeweging als ledenorganisatie. Volgens haar kan dat door cao-afspraken over ledenvoordelen en (wettelijke) afspraken die voorkomen dat werkgevers vrijelijk kunnen bepalen met welke vakbond ze afspraken maken. Lees hier haar opinieartikel.

Opinieartikel 1:
Paul de Beer: De vakbeweging moet kiezen voor een nieuwe koers (26 november 2018)

In dit opinieartikel stelt Paul de Beer vast dat de vakbeweging terecht is gekomen  in een vicieuze cirkel van het verder afbrokkelen van de standaardbaan en voortgaande daling van de organisatiegraad.Hij schetst in zijn artikel twee alternatieven. Klik hier voor dit artikel.
(Dit artikel is gebaseerd op de tekst van een lezing van Paul de Beer op de bijeenkomst onder de titel: "Waar staat de vakbeweging nu?". De volledige tekst van die lezing (met als titel: "De vakbeweging staat op een keerpunt") is beschikbaar door hier te klikken.)

 

Op deze opiniepagina geven wij ruimte aan iedereen binnen en buiten de vakbeweging om zijn of haar opinie te geven over de huidige staat van de vakbeweging en haar toekomst. Wilt u een bijdrage leveren aan deze discussie, stuur dan uw opinie in via opinie@deburcht.org . Wij nemen dan contact op over plaatsing van uw artikel. De maximale omvang van een artikel is 2000 woorden.

Deze opiniepagina is een onderdeel van het project Goede Tijden (na) Slechte Tijden? In dit project van het Wetenschappelijk Bureau voor de vakbeweging (WB), de Burcht staat de positie en strategie van de vakbeweging in Nederland centraal. Hoe is die positie nu en wat zijn strategieën voor de toekomst? Het project Goede Tijden (na) Slechte Tijden? bevat naast opinievorming twee andere onderdelen.
We doen onderzoek naar de positie en strategie van de vakbeweging (zie daarvoor het tabblad onderzoek op deze website) en we organiseren met regelmaat bijeenkomsten over de positie en strategie van de vakbeweging. Zie daarvoor het tabblad Nieuws op deze website.

Top