Nieuwe publicatie 'Balanceren op de cao-helling'

11-06-2024

Lange tijd viel ongeveer vier op de vijf werknemers onder een cao, maar de afgelopen vijftien jaar is dit gestaag afgenomen. Het lijkt er op dat het systeem van collectief overleg tussen vakbonden en werkgevers hiermee nog verder onder druk is komen te staan. De vraag waarom deze dekkingsgraad daalt en wat vakbonden, werkgeversorganisaties en de overheid hieraan kunnen doen staat centraal in publicatie nr. 27 geschreven door Paul de Beer en Rein de Sauvage Nolting. In dit rapport roepen zij op tot een meer fundamentele gedachtewisseling over de grondslagen van het stelsel van collectieve arbeidsverhoudingen.

De volledige publicatie en een korte samenvatting zijn hier te vinden. 

Top