Scriptieprijs van de vakbeweging 2019 Meld je aan!

01-01-2020

Deze scriptieprijs is bestemd voor (bijna) afgestudeerde studenten aan een masteropleiding van een Nederlandse hogeschool of universiteit die een scriptie hebben geschreven over een onderwerp dat betrekking heeft op het werkgebied van de vakbeweging of de rol van de vakbeweging behandelt. De scriptie moet in 2019 geschreven zijn en met minimaal een voldoende zijn beoordeeld. Aanmelding voor de scriptieprijs van de vakbeweging is mogelijk tot en met 31 december 2019.

De scriptieprijs is een initiatief van de Burcht, het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging (www.deburcht.nl). Met de scriptieprijs wil de Burcht studenten stimuleren de rol van de vakbeweging te bestuderen en hen stimuleren een bijdrage te leveren aan de oplossing van voor werkenden relevante sociaaleconomische vraagstukken.
 
Voorbeelden van onderwerpen van scripties die in aanmerking komen voor deze scriptieprijs zijn: de positie en inhoud van de cao en arbeidsvoorwaarden, preventie van arbeidsongevallen, sociale zekerheid, arbeidsrecht, medezeggenschap, flexibilisering, pensioen, arbeidsmarkt, positie van arbeidsmigranten, scholing, vakmanschap, HRM, de rol van de vakbeweging bij individuele belangenbehartiging, collectieve belangenbehartiging, de Europese dimensie van vakbondswerk, vakbondsmarketing.
 
De jury
De ingezonden scripties worden beoordeeld door een deskundige jury bestaande uit: Prof. Dr. Paul de Beer (AIAS/UvA, De Burcht), Dr. Leni Beukema (HanzeHogeschool), Aldo Dikker (journalist), Dr. Wim Eshuis (De Burcht), Han Busker (voorzitter FNV), Prof. Mr. Mijke Houwerzijl (UvT, RUG). De scripties worden beoordeeld op de onderdelen onderwerpkeuze, inhoud en stijl. Het juryreglement staat op de website van de Burcht.(zie tabblad scriptieprijs)

De prijs
De prijs kent twee categorieën: één prijs voor minimaal één hogeschool student (of afgestudeerde) én één prijs voor minimaal één universitaire student (of afgestudeerde). De scriptieprijs kan aan meerdere studenten tegelijk worden toegekend. De prijs kent dus (minimaal) twee
Elke winnaar van de scriptieprijs 2019 ontvangt:

  • Een geldprijs van (maximaal) € 1.000,- (of een deel van dat bedrag bij meerdere winnaars).
  • Publicatie van de scriptie via de website van de Burcht.
  • Ondersteuning bij het schrijven van een artikel.
  • Een dag op pad met de FNV.

Aanmelden
Studenten kunnen zichzelf aanmelden. De eerste stap is de scriptie insturen aan: aanmelden@deburcht.org. Daarna ontvangt de student een inschrijfformulier. Op deze website van de Burcht staan de voorwaarden voor deelname en een uitgebreidere toelichting op de thema's en inhoud van de scripties die in aanmerking komen voor de prijs. Insturen van scripties kan tot en met 31 december 2019.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Wim Eshuis, secretaris van de jury: wimeshuis@deburcht.org twee

Top