Bijeenkomst op 13 juni ‘perspectieven op waardevol werk’

10-05-2023

​​‘Je bent gewoon een nummertje.’ Veel werkenden in eenvoudige en laagbetaalde banen ervaren een gebrek aan erkenning en waardering. Dat maakt het voor hen lastig om voldoening uit hun werk te halen. Toch is voor hen de inhoud van het werk – leuk werk, autonomie, prettige collega’s – vaak minstens zo belangrijk als de arbeidsvoorwaarden (loon, werkzekerheid). Hoe kunnen alle werkenden meer kans op waardevol werk krijgen? En wat kunnen vakbonden daaraan bijdragen? 

​​Die vraag probeert Stella Jonkhout te beantwoorden in haar publicatie ‘Waardevol werk in de sector logistiek’. Voor dit onderzoek heeft zij werkenden in de bezorging en distributiecentra geïnterviewd. Het onderzoek biedt inzicht in de uiteenlopende manieren waarop werkenden waarde ontlenen en toekennen aan hun werk, maar ook tegen welke barrières zij daarbij oplopen. 

Op dinsdagmiddag 13 juni presenteert Stella Jonkhout haar onderzoek op een bijeenkomst in De Burcht. Prof. Arjen Siegmann, hoogleraar waardevol werk en christelijk-sociaal denken aan de Vrije Universiteit, zal reflecteren op het onderzoek. Daarna zullen enkele experts in gesprek gaan over de rol van de vakbond bij het bevorderen van meer gelijke kansen op waardevol werk.

Programma:

15.00   Opening door Paul de Beer (De Burcht)

15:15    Presentatie Publicatie: Waardevol werk in de logistiek door Stella Jonkhout

15:45    Reflectie door Arjen Siegmann (VU)

16:15    Pauze

16:30   Paneldiscussie met experts

17:00   Vragen en discussie

17:15    Borrel

Aanmelden voor de bijeenkomst kan door een mail te sturen naar bijeenkomst@deburcht.org.

Top