Bijeenkomst 24 september 2024 - 'gekaapt door het kapitaal'

25-06-2024

‘Help, het kapitaal neemt ons over’. Mirjam de Rijk onderzoekt in haar boek ‘gekaapt door het kapitaal’ de groeiende invloed van het kapitaal in de samenleving. Zo beschrijft De Rijk op welke manier investeerders steeds meer invloed krijgen in de zorg, onderwijs, kinderopvang en volkshuisvesting: de afgelopen decennia werd de een na de andere instelling opgekocht door private equity en andere investeerders. Wat betekent de focus op winstmaximalisatie op ongelijkheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van deze maatschappelijke voorzieningen? Naast deze (semi-)publieke instellingen ontkomt ook het ‘gewone bedrijfsleven’ niet aan deze toenemende invloed van het kapitaal. Aandeelhouders en andere investeerders bepalen steeds vaker de koers van bedrijven. Dit verslechtert de positie van werknemers. De analyse van De Rijk roept de vraag op welke rol is weggelegd voor de vakbeweging. Hoe kan deze bijdragen aan oplossingen, om de toenemende dominantie van het kapitaal in de samenleving te doen verminderen?

Naar aanleiding van de publicatie van het boek organiseert het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging op dinsdag 24 september tussen 15:00-17:00 een bijeenkomst in de Burcht. Met, naast Mirjam de Rijk, sprekers uit de vakbeweging. Inschrijven kan via deze link.

Top