Dinsdag 15 februari (14.00 - 16.00) wetenschapsmiddag: Corona en de werkplek

31-01-2022

Met een lezing door Klara Boonstra (hoogleraar internationaal arbeidsrecht, VU, Wiardi Beckman Stichting) over de ‘pandemie en de werkplek’.“ Na de lezing is er tijd voor een discussie. Aan het eind van middag zal FNV-voorzitter Tuur Elzinga de winnaar bekend maken van de scriptieprijs van de vakbeweging 2021.

Met een lezing door Klara Boonstra (hoogleraar internationaal arbeidsrecht, VU, Wiardi Beckman Stichting) over de ‘pandemie en de werkplek’.“In de afgelopen twee ‘Covid-jaren’ is op talloze werkplekken in binnen- en buitenland gebrainstormd over manieren om zo constructief mogelijk te blijven werken. Fysiek of virtueel, met mondkapje of op anderhalve meter, overbelast in essentiële dienstverlening, of met een peuter op schoot; ieder heeft zijn eigen ervaring. Veel impact kregen die gesprekken niet. Het coronabeleid was op zijn zachtst gezegd nogal top-down. Nu duidelijk wordt dat deze pandemie geen eenmalig incident is moeten we structurele oplossingen bedenken voor optimaal functioneren op al die werkplekken”. Na de lezing is er tijd voor een discussie. Aan het eind van middag zal FNV-voorzitter Tuur Elzinga de winnaar bekend maken van de scriptieprijs van de vakbeweging 2021.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/j86Fh8Lz2wE?controls=0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

 

 

 

 

Top