Nieuwe Publicatie 21: de vakbond en de werkvloer, op zoek naar nieuwe relaties

18-11-2020

Redactie: Rosa Kösters & Wim Eshuis (met bijdragen van Frank Pot en Jan Verhagen). Deze publicatie bestaat uit 7 hoofdstukken waarin verschillende aspecten van dit vakbondswerk worden belicht. Daarnaast verhalen uit de praktijk van vakbondsbestuurders en kaderleden over zeven typen vakbondswerk op de werkvloer. De publicatie bepleit een heroverweging van de positie van de vakbond op de werkvloer. Reacties op de publicatie zijn te vinden in 3 korte films en in 7 opinieartikelen van vakbondsmensen en wetenschappers.(films en opinieartikelen treft u aan onder tabblad publicaties/ wetenschappelijk). Reacties welkom via opinie@deburcht.org.

Reacties welkom

WB de Burcht wil met deze publicatie graag het gesprek op gang brengen over dit type vakbondswerk. Twee hoofdvragen staan centraal. Ten eerste: Hoe ziet de huidige relatie tussen vakbonden en de werkvloer eruit? Ten tweede: is meer aandacht voor vakbond en de werkvloer al dan niet nodig en wat betekent dat voor de toekomstige vakbondsagenda en onderzoeksagenda? Vakbondsmensen en wetenschappers worden opgeroepen te reageren op deze twee vragen. Reacties zijn in te sturen via: opinie@deburcht.org

Drie Films

Om het gesprek over dit onderwerp op gang te brengen heeft het Wetenschappelijk Bureau, ter compensatie van een geannuleerde bijeenkomst in de Burcht, 3 films vervaardigd. In de eerste film geven de eindredacteuren een toelichting op de publicatie. In de tweede film worden drie vakbondsvertegenwoordigers (Arwen Scholten, leerkracht/FNV kaderlid; Tamar van Gelder, landelijk bestuurder van de AOb; Jolanda van de Beld, freelance journalist, tevens actief in de NVJ) geïnterviewd over de huidige relatie tussen vakbond en werkvloer. In de derde film komen dezelfde personen aan het woord over de tweede hoofdvraag over de toekomst van de relatie tussen vakbonden en de werkvloer. De films zijn in te zien onder het tabblad publicaties/ wetenschappelijk of door te klikken op deze link: ./wetenschappelijk-bureau/publicaties/wetenschappelijk-bureau/ 

Opinieartikelen

Omdat een bijeenkomst over de vakbond en de werkvloer geen doorgang kon vinden ivm de Corona beperkingen zijn 7 genodigden bereid gevonden in te gaan op de relatie tussen vakbond en werkvloer in verleden, heden en toekomst. De 7 opinieartikelen treft u hieronder aan:
Saskia Boumans: Je zelfopvatting bepaalt je vakbondswerk. Klik hier voor dit artikel.
Peter Moossdorff: Vakbond op de werkvloer? Meer dan ooit nodig – en hoe. Klik hier
Jan Schriefer:  Ideeën over versterking van de vakbond op de werkvloer. Klik hier 
Evert Smit: Zwakke worteling vakbond in het bedrijf moet veranderen. Klik hier
Patrick van Klink: Verbindend vakbondswerk op de werkvloer. Klik hier
Jeroen van Linge:  In gesprek over de vakbond en de werkvloer. Klik hier
Cihan Ugural: Arbeiders beter organiseren en vakbondsmacht opbouwen.Klik hier

Wilt u reageren op de publicatie, de 3 films of een opinieartikel? Stuur uw reactie naar: opinie@deburcht.org

Top