25 oktober 2023: Presentatie publicatie nr. 26 van het WB: Financialisering en de vakbeweging: problemen en perspectieven

08-09-2023

Op woensdag 25 oktober presenteert Arthur Berkhout zijn onderzoeksrapport over de impact van financialisering op de arbeidsverhoudingen in Nederland, en de mogelijke handelingsperspectieven voor de vakbeweging. In het onderzoek gaat het om de vraag wat financialisering inhoudt, in hoeverre er sprake van is in Nederland, wat de effecten ervan zijn op de arbeidsverhoudingen, en hoe de vakbeweging erop dient te reageren.

Arthur zal eerst zijn onderzoek presenteren om vervolgens in gesprek te gaan met drie afzonderlijke gastsprekers, die elk een ander aspect van het fenomeen toelichten.

De eerste spreker is Linda Vermeulen (FNV), die actief is in het organiseren van de winkelstraat. In het gesprek zal het gaan over hoe zij financialisering in haar vakbondswerk ervaart, welke concrete gevolgen het heeft voor werknemers van winkelketens, en wat haar ideeën zijn om er iets tegen te ondernemen. 

De tweede spreker is Rodrigo Fernandez, financieel geograaf en senior onderzoeker bij Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO). Rodrigo doet onder meer onderzoek naar de financialisering van bedrijven en de vastgoedmarkt. Het gesprek zal gaan over de structurele veranderingen die nodig zijn om financialisering tegen te gaan. 

De derde spreker is Bas van Weegberg, lid dagelijks bestuur FNV. In dit gesprek zal het gaan om de vraag of bestaande vakbondspraktijken volstaan in een door financialisering veranderde economie, of economische democratisering een levensvatbare weg is voor de vakbeweging, en welke andere tactieken de vakbeweging zou kunnen hanteren. 

De bijeenkomst duurt van 15:00-17:00. Inschrijven voor de bijeenkomst kan via deze link.

Top