11 juni: Symposium over de afkalvende cao-dekking

21-05-2024

Op 11 juni a.s. organiseert het wetenschappelijk bureau een symposium over de afkalvende cao-dekkingsgraad.

Lange tijd viel ongeveer vier op de vijf werknemers onder een cao, maar de afgelopen vijftien jaar is dit gestaag afgenomen. Als we hierbij de inhoudelijke uitholling van cao’s, de toename van het aantal ‘gele bonden’ en de steeds groter wordende groep zzp’ers meenemen geeft dit een nog somberder beeld. Het lijkt er op dat het systeem van collectief overleg tussen vakbonden en werkgevers hiermee nog verder onder druk is komen te staan. De vraag waarom deze dekkingsgraad daalt en wat vakbonden en werkgeversorganisaties hieraan kunnen doen staat centraal in een te verschijnen publicatie (nr. 27) geschreven door Paul de Beer en Rein de Sauvage Nolting. In het rapport roepen zij op tot een meer fundamentele gedachtewisseling over de grondslagen van het stelsel van collectieve arbeidsverhoudingen.

Het symposium vindt plaats in de Burcht en het programma duurt van 15:00-17:00. Deelname is aan de bijeenkomst is gratis. Inschrijven kan via deze link

Top