19 juni themabijeenkomst

19-06-2019

Woensdag 19 juni 2019 Themabijeenkomst: VAKBONDSLESSEN UIT HET BUITENLAND, WAT ZIJN SUCCES- EN FAALFACTOREN; EN: WAT IS DE RELEVANTIE VAN DE VAKBEWEGING VOOR JONGEREN? Aanvang 13.30 uur ; einde 17.00 uur. De Burcht, H. Polaklaan 9, Amsterdam. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis! Let op: het aantal plaatsen is beperkt. U kunt zich aanmelden via: bijeenkomst@deburcht.org. Meldt u zich z.s.m. aan. De uiterste datum voor aanmelding is 4 juni.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de positie en strategie van de Nederlandse vakbeweging, in buitenlands onderzoek naar de vakbeweging en in de mogelijkheden om jongeren en vakbeweging met elkaar te verbinden.
In deze themabijeenkomst staat het recente onderzoek van Lisa Berntsen (WB de Burcht) naar "Lessen uit het buitenland" centraal. Dat onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een literatuurstudie naar belemmerende en bevorderende factoren van vakbondswerk. Het tweede deel is een empirisch onderzoek naar vakbonden en jongeren in België. Over dat laatste onderwerp komt ook Nadja Doerflinger (KU Leuven)  aan het woord in verband met haar onderzoek naar jongeren en vakbonden in België. De middag wordt afgesloten met een discussie door en met vakbondsjongeren uit Nederland en België over de relevantie van vakbonden voor jongeren.
                                                         Programma 
 
13.15    Zaal open 
 
13.30    Welkomstwoord door Paul de Beer
 
13.45    Lisa Berntsen: Leren van het buitenland

Lisa Berntsen (WB de Burcht) geeft een overzicht van internationaal onderzoek naar factoren die vakbondswerk belemmeren en bevorderen. Welke lessen zijn daaruit te trekken voor de Nederlandse vakbeweging?
Maarten Keune (AIAS/HSI Uva) reageert op de lezing, waarna gedachtewisseling met de deelnemers aan de bijeenkomst
 

14.30    Pauze
 

14.45    Nadja Doerflinger Vakbonden en jongeren in België: Wie heeft wie nodig?     
Nadja Doerflinger (KU Leuven) presenteert de resultaten van haar empirisch onderzoek naar vakbonden en jongeren in België.
 

15.15   Lisa Berntsen: Leren van de buren over vakbond en jongeren
Lisa Berntsen (WB de Burcht) vertelt wat Nederlandse vakbonden kunnen leren van de Belgische vakbonden over vakbondswerk met jongeren.
 

15.45    Vakbonden en jongeren in Nederland en België, wat zijn de plannen voor de toekomst? Jongeren aan het woord.
Vakbondsjongeren uit Nederland en België gaan in gesprek over hoe de vakbonden relevant kunnen worden (en zijn?) voor jongeren. Met medewerking van jongeren van Belgische vakbonden (ABVV, ACV en ACLVB), Bas van Weegberg (FNV Jong) en NVJ-VIP.

17.00    Hapje en drankje
 

Deelname
Deelname aan deze bijeenkomst is gratis! Let op: het aantal plaatsen is beperkt. U kunt zich aanmelden via: bijeenkomst@deburcht.org. Meldt u zich z.s.m. aan. De uiterste datum voor aanmelding is 4 juni. 

Top