Vacature: Onderzoeker naar zeggenschap over werktijden

22-04-2024

De Burcht, Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, zoekt een onderzoekervoor 17,5 uur per week (0,5 fte). De onderzoeker zal voor het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging (WBV) een onderzoeksproject uitvoeren naar zeggenschap over werktijden en de balans met het privéleven.

Uit onderzoek blijkt dat de autonomie van werkenden, waaronder zeggenschap over werktijden, sinds het begin van deze eeuw in Nederland is afgenomen. Dat is zorgelijk omdat zeggenschap over werktijden belangrijk is voor een goede afstemming tussen werk en privéleven. Steeds meer werkenden combineren betaald werk met zorgtaken, maar die combinatie is voor velen nog steeds lastig te organiseren en mede hierdoor stressvol. De onderzoeker zal, op basis van beschikbare literatuur, nagaan wat de afname van de autonomie en zeggenschap van werknemers verklaart. Welke aanpak is effectief om deze weer te vergroten? Moet de nadruk liggen op individuele zeggenschap over arbeidsduur en werktijden of moet worden gestreefd naar een collectieve verkorting van de voltijdwerkweek (bv. een vierdaagse werkweek)?

De onderzoeker bepaalt zelf de onderzoeksaanpak: literatuurstudie, interviews, case studies, et cetera. De onderzoeker werkt onder leiding van en in samenwerking met de wetenschappelijk directeur van het WBV, prof. Paul de Beer.

Functievereisten

We zoeken een medewerker met een academische opleiding die ervaring heeft met het zelfstandig verrichten van onderzoek en affiniteit heeft met de vakbeweging. De onderzoeker dient over goede schrijfvaardigheden te beschikken. Kennis van (collectieve) arbeidsverhoudingen en de positie van de vakbeweging strekt tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden

De aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst voor een periode van 15 maanden en kan ook de vorm aannemen van een detachering bij De Burcht.

De onderzoeker wordt ingedeeld op basis van de cao van de FNV in functieschaal 12. Het salaris bedraagt, afhankelijk van ervaring, € 3.995 tot € 5.387 per maand (excl. 8,33% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering) op basis van een fulltime aanstelling.

Sollicitatie

Kandidaten voor de functie kunnen tot en met 26 mei 2024 hun belangstelling tonen door een motivatiebrief en c.v. per email te sturen aan Paul de Beer (p.t.debeer@uva.nl).

Over het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging

Het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging is een onafhankelijk onderzoeksinstituut, dat grotendeels wordt gefinancierd door de FNV. Het Wetenschappelijk Bureau heeft tot doel onderzoek te verrichten naar vraagstukken die voor de vakbeweging van strategische betekenis zijn. Het vervult een brugfunctie tussen de wetenschappelijke wereld en de wereld van de arbeidsverhoudingen, in het bijzonder de vakbeweging. Het WBV maakt deel uit van Stichting De Burcht. Voor verdere informatie zie: http://www.deburcht.nl/nl/Wetenschappelijk

Top