Dinsdag 16 februari (15.00 - 16.15) wetenschapsmiddag online: Nederland uit de crisis en de rol van de vakbeweging

21-12-2020

Met een lezing door Dirk Bezemer (hoogleraar Economie, RUG) waarin hij zijn analyse geeft van de negatieve gevolgen van de financialisering van de economie. Hij pleit voor structurele veranderingen in de economie en doet daartoe verschillende voorstellen: veranderingen in het belastingstelsel (meer belasting op kapitaal, minder op arbeid), veranderingen in de arbeidsmarkt (minder flexarbeid, beter sociale zekerheid), een forse toename van de publieke investeringen (in zorg, onderwijs en infrastructuur) en verduurzaming van de economie. Na de lezing gaat Dirk Bezemer hierover in gesprek met Paul de Beer (WB de Burcht) en Mirjam de Rijk (FNV). De lezing van Dirk Bezemer wordt vooraf gegaan door een overzicht van de onderzoeksprojecten van WB de Burcht. Aan het eind van de wetenschapsmiddag zal FNV-voorzitter Han Busker de winnaars bekend maken van de scriptieprijs van de vakbeweging 2020. Zie hierna programma en aanmelding.

Programma
14.45     Verbinding met de online bijeenkomst met De Burcht is open

15.00     Paul de Beer: Welkomstwoord en overzicht van onderzoeksprojecten van WB de Burcht (afgesloten onderzoek en plannen voor de toekomst)

15.15     Dirk Bezemer (hoogleraar economie RUG): Nederland na de crisis:  de structurele zwakheden van de Nederlandse economie; voorstellen voor de nabije toekomst

15.40    Hoe komt Nederland uit de crisis en wat is de rol van de vakbeweging? Paul de Beer (WB de Burcht) en Mirjam de Rijk (FNV) gaan met Dirk Bezemer in gesprek over de toekomstige inrichting van de economie en de rol van de vakbeweging.

16.00    Uitreiking scriptieprijs voor de vakbeweging 2020
De genomineerden voor de scriptieprijs geven een korte presentatie van hun scriptie. Han Busker (FNV) maakt daarna de prijswinnaars bekend van de scriptieprijs voor de vakbeweging 2020

16.15    Einde bijeenkomst, digitaal drankje en hapje

Deelname
Deelname aan deze wetenschapsmiddag is gratis!

Deelnemers aan de bijeenkomst wordt aangeraden de publicatie "Een land van kleine buffers" te lezen. Verkrijgbaar als E-book of als paperback onder andere via uitgeverij Pluim. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via: bijeenkomst@deburcht.org. Meldt u zich z.s.m. aan. De uiterste datum voor aanmelding is 1 februari. Na aanmelding ontvangt u van ons een link waarmee u zich kunt aanmelden voor de bijeenkomst.  

Top