Presentaties beschikbaar van de bijeenkomst 26 november: Waar staat de vakbeweging nu?

27-11-2018

Maandag 26 november vond - onder de titel: waar staat de vakbeweging nu? - de eerste van een serie discussiebijeenkomsten plaats over de positie en strategie van de vakbeweging. Die bijeenkomsten worden georganiseerd in het kader van het nieuwe project Goede Tijden (na) Slechte Tijden? De presentaties van deze middag (van Paul de Beer en Hans Schenk) zijn vanaf nu beschikbaar. Zie hiervoor op deze website de pagina Publicaties (overige publicaties en presentaties).
Op de eerste bijeenkomst starten we met de vraag : Waar staat de vakbeweging nu? Tijdens deze eerste bijeenkomst zal Paul de Beer (o.a. wetenschappelijk directeur de Burcht) het brede terrein van de vakbeweging schetsen. Waar staat de Nederlandse vakbeweging op dit moment en wat zijn haar sterke en zwakke punten? Daarna komt Hans Schenk (o.a. emeritus hoogleraar economische wetenschappen) aan het woord. Hans zal vooral ingaan op ontwikkelingen op ondernemingsniveau en de gevolgen daarvan voor de positie van de vakbeweging en de medezeggenschap. Twee co-referenten afkomstig van de vakcentrales CNV (Jan-Pieter Daems) en FNV (Annette de Groot) zullen reflecteren op de inleidingen. Klik hier voor het volledige programma. Aanmelden kan via: bijeenkomst@deburcht.org
Top