Dinsdag 11 februari Wetenschapsmiddag 2020 over de toekomst van de vakbeweging

11-02-2020

Met inleidingen van Professor Paul Dekker (SCP, Universiteit van Tilburg) over de positie van zogenaamde ‘traditionele’ (gevestigde) maatschappelijke organisaties; oud-hoogleraar professor Jelle Visser (Universiteit van Amsterdam) over de vakbeweging in de toekomst; en een interview met Paul de Beer over de eerste resultaten van het onderzoek van WB de Burcht naar de positie en strategie van de vakbonden in Nederland. Aan het eind van de middag volgt de uitreiking scriptieprijs van de vakbeweging.

Programma

13.00   Zaal open, Ontvangst

13.30   Welkomstwoord

13.35   Paul Dekker  (SCP/TU): Verzwakt de positie van de traditionele maatschappelijke organisaties?

(Na de lezing is er ruimte voor een gedachtewisseling met de deelnemers aan de wetenschapsmiddag)

14.30   Jelle Visser (UvA):  Wat is de toekomst van de vakbeweging?

(Na de lezing is er ruimte voor een gedachtenwisseling met de deelnemers aan de wetenschapsmiddag)

15.30   Pauze

15.45   Interview met Paul de Beer over de eerste resultaten van onderzoek naar de positie en strategie van vakbonden

            (Tijdens en na het interview is er ruimte voor een gedachtenwisseling met de deelnemers aan de wetenschapsmiddag)

16.30   Uitreiking scriptieprijs voor de vakbeweging 2019

            De genomineerden voor de scriptieprijs geven een korte presentatie van hun scriptie. 

            Han Busker (FNV) maakt daarna de prijswinnaars bekend van de scriptieprijs voor de vakbeweging 2019

17.00   Drankje en hapje

Deelname

Deelname aan deze wetenschapsmiddag is gratis! Let op: het aantal plaatsen is beperkt.

 Aanmelden

U kunt zich aanmelden via: aanmelden@deburcht.org. Meldt u zich z.s.m. aan. De uiterste datum voor aanmelding is 1 februari.

 

Overige nieuws van WB de Burcht
- In een nieuw opinieartikel (over robotisering en de gevolgen voor het werk) op de opiniepagina van onze website pleit Niko Manshanden voor sociale Innovatie 2.0 waar niet de technologie maar de mens centraal moet staan. En passant pleit hij voor heroprichting van het NCSI. Lees het artikel op: https://www.deburcht.nl/wetenschappelijk-bureau/opinie

- Wilt u ook een bijdrage leveren aan de discussie over de positie en de rol van de vakbeweging, stuur dan uw opinie in via: opinie@deburcht.org.

- Recent verschenen publicatie: Paul de Beer & Sanne van der Gaag: Werk- en inkomensonzekerheid zijn steeds ongelijker verdeeld; afwenteling op de precair werkenden. 
(Tevens opgenomen  in Jaarboek tijdschrift voor sociale vraagstukken 2019). Zie onze website https://www.deburcht.nl/wetenschappelijk-bureau/publicaties/overige-publicaties

 

Top