Netwerk vakbeweging-wetenschap met Alex Lehr (RU) ‘Globalisering, duurzaamheid en de vertegenwoordiging van werkgeversbelangen: met of tegen elkaar?’

23-11-2023

De belangen van werkgevers wegen zwaar in sociaaleconomisch beleid. Werkgeversorganisaties spelen een belangrijke rol in het articuleren van deze belangen. Maar in hoeverre valt er tegenwoordig nog met één stem voor werkgevers te spreken? Op donderdag 14 december 2023 organiseert het WB een middag met Alex Lehr (Radboud Universiteit) over dit onderwerp.

Wetenschappelijk onderzoek duidt erop dat de belangen van verschillende soorten bedrijven steeds meer uit elkaar beginnen te lopen, onder ander door de invloed van globaliseringsprocessen. Zo lijken er toenemend kloven te ontstaan tussen bijvoorbeeld grote, multinationale bedrijven en het mkb, en bedrijven die meer of juist minder afhankelijk zijn van internationale markten. Het is aannemelijk dat zulke belangentegenstellingen tussen bedrijven ook tot problemen zullen leiden bij de ontwikkeling van beleid rondom urgente maatschappelijke kwesties zoals duurzaamheid, arbeidsomstandigheden en ongelijkheid. In deze bijeenkomst staan werkgeversbelangen en werkgeversvertegenwoordiging daarom centraal. Alex Lehr (Radboud Universiteit) bespreek recente onderzoeksprojecten die hier enig inzicht in geven. Daarbij wordt onder andere stil gestaan bij  een onderzoek op basis van gegevens over meer dan 30.000 bedrijven uit 27 EU landen tussen 2013 en 2019, waarmee werd gekeken naar de rol van bedrijfsgrootte, en de macht van vakbonden en ondernemingsraden in het verklaren waarom bedrijven al dan niet lid worden van werkgeversorganisaties. Ook worden de eerste resultaten gepresenteerd van een lopend onderzoek onder meer dan 900 Nederlandse mkb-bedrijven. In dat onderzoek wordt in kaart gebracht hoe het ervoor staat met de belangenvertegenwoordiging van mkb bedrijven, bijvoorbeeld in de politiek en door werkgeversorganisaties. Daarbij gaat het om zowel om de belangen van deze mkb bedrijven in het algemeen, maar in het bijzonder ook op gebied van twee urgente thema’s: arbeidsomstandigheden en duurzaamheid. 

Het programma duurt van 15:00 tot 17:00 uur. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via deze link.

Top