Een toekomst met waardevol werk en het verstoorde evenwicht tussen arbeid en kapitaal: onderzoeksprioriteiten voor de periode 2022-2025

15-12-2021

Het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging start binnenkort met een nieuw onderzoeksprogramma voor de periode 2022-2025. Dit programma kent twee hoofdthema’s: toekomstperspectieven voor waardevol werk en het verstoorde evenwicht tussen arbeid en kapitaal. Het eerste thema beoogt een aansprekend toekomstperspectief te schetsen voor de plaats en kwaliteit van arbeid en de rol van de vakbeweging daarbij. Het tweede thema betreft een ontwikkeling die door velen wordt gezien als de belangrijkste bedreiging voor de positie van werkenden en het systeem van geordende arbeidsverhoudingen. De komende jaren zullen voor beide thema’s verschillende onderzoeken worden uitgevoerd. Bij het eerste thema zal onder meer aandacht worden geschonken aan gelijke kansen op waardevol werk voor iedereen, zeggenschap over werk en de balans met het privéleven en medezeggenschap. Bij het tweede thema gaat het onder meer om financialisering, de opsplitsing van productieactiviteiten in steeds langere ketens en de ondermijning van cao’s.

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van het onderzoeksprogramma.

Top