DONDERDAG 14 FEBRUARI: Wetenschapsmiddag 2019

14-02-2019

Deze middag is bedoeld voor medewerkers van vakbonden en vakbondsleden alsmede wetenschappers en masterstudenten die geïnteresseerd zijn in arbeidsverhoudingen. (Aanvang 13.30 uur ; einde 17.00 uur; De Burcht, H. Polaklaan 9, Amsterdam). Onderwerpen zijn: precaire arbeid en de rol van vakbeweging en politiek, positie en strategie van de vakbeweging. Aan het eind van de middag reikt Han Busker (FNV) de scriptieprijs van de vakbeweging uit. U kunt zich aanmelden via: bijeenkomst@deburcht.org

Op deze middag besteedt het Wetenschappelijk Bureau voor de vakbeweging (WB), de Burcht aandacht aan de gevolgen van precaire arbeid in Nederland (en Europa) en de (on)mogelijkheden om werknemers in die precaire arbeid te organiseren. Christophe Vanroelen (socioloog, Vrije Universiteit Brussel, o.a. onderzoek naar precaire arbeid in Europa) en Sanne van der Gaag (onderzoek voor WB de Burcht naar precaire arbeid en de rol van de vakbeweging; nu werkzaam voor FNV) zullen hun onderzoek naar precaire arbeid presenteren. Arjen Siegmann, (wetenschappelijk medewerker van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA; recente publicatie: de baan als basis) reageert.

Daarna besteden we aandacht aan een nieuw project van WB de Burcht: Goede Tijden (na) Slechte Tijden? In dat project staat de positie en strategie van de vakbeweging in Nederland centraal. Hoe is die positie nu en wat zijn strategieën voor de toekomst? Het project Goede Tijden (na) Slechte Tijden? bestaat uit onderzoek naar vakbondsstrategieën in binnen- en buitenland, discussiebijeenkomsten in de Burcht met experts uit de praktijk, het beleid en de wetenschap uit binnen- en buitenland, en een opiniepagina op de website van de Burcht. In het kader van dit project draaien we in het tweede deel van de wetenschapsmiddag de rollen om: geen presentaties van wetenschappers, maar in verschillende focusgroepen komen de deelnemers aan de wetenschapsmiddag aan het woord over de positie en strategie van de vakbeweging. Hoe zien vakbondsstrategieën eruit; wat zijn de belemmerende - en bevorderende factoren voor vakbondsstrategieën; wat kunnen we leren van evaluatie van vakbondsstrategieën? De resultaten van de focusgroepen worden verzameld ten behoeve van het onderzoek naar positie en strategie van de vakbeweging.

Aan het eind van de wetenschapsmiddag vindt de uitreiking van de scriptieprijs van de vakbeweging 2018 plaats.

Programma

13.15 Ontvangst
13.30 Welkomstwoord

13.40 Christophe Vanroelen (Vrije Universiteit Brussel): Precaire arbeid in Europa: wat zijn de gevolgen voor de werkenden?
14.10 Sanne van der Gaag (FNV; onderzoeker WB de Burcht): De positie van precair werkenden in Nederland en de (on) mogelijkheden om de precair werkenden te organiseren.
Arjen Siegmann (Wetenschappelijk Instituut voor het CDA) reageert op beide inleidingen: hoe verder met precair werk, wat is de rol van de politiek en de vakbeweging?

15.00 Introductie op de discussie in focusgroepen door de onderzoekers van de Burcht

Pauze

15.30 Focus op de vakbeweging, deelnemers aan het woord In verschillende focusgroepen (onder leiding van onderzoekers van het WB) gaan de deelnemers aan de wetenschapsmiddag met elkaar in gesprek over de positie en strategie van de vakbeweging: Hoe zien vakbondsstrategieën eruit; wat zijn de belemmerende - en bevorderende factoren voor vakbondsstrategieën; wat kunnen we leren van evaluatie van vakbondsstrategieën?

16.30 Uitreiking scriptieprijs voor de vakbeweging 2018 De genomineerden voor de scriptieprijs geven een korte presentatie van hun scriptie. Han Busker (FNV) maakt daarna de prijswinnaars bekend van de scriptieprijs voor de vakbeweging 2018.

17.00 Hapje en drankje

Deelname aan deze wetenschapsmiddag is gratis! Let op: het aantal plaatsen is beperkt. Meldt u zich z.s.m. aan. U kunt zich aanmelden via: bijeenkomst@deburcht.org. De uiterste datum voor aanmelding is 1 februari.

Top