Wetenschappelijk Bureau

Overzicht Publicaties

Klik hier voor een beknopt overzicht van de publicaties van WB de Burcht. 

Wetenschappelijk Bureau

Publicatie nr. 17

Fabian Dekker. Arbeidsmobiliteit in Nederland, probleem of oplossing?

Klik hier voor het volledige onderzoeksrapport in pdf.

Klik hier voor de e-pub versie van het rapport.

Wetenschappelijk Bureau

Publicatie nr. 16

Klik hier voor Publicatie nr. 16 Samenwerken met robots, Charissa Freese en Ronald Dekker.

Wetenschappelijk Bureau

Publicatie nr. 15

Klik hier voor publicatie 15: Loonstrijd en loonontwikkeling in Nederland. Sjaak van der Velden.

Klik hier voor de bijlagen bij deze publicatie.

 

(Wilt u een papieren uitgave van deze publicatie ontvangen stuur dan een e-mail aan: aanmelden@deburcht.org. De kosten bedragen ongeveer 5 euro)

Wetenschappelijk Bureau

Publicatie nr. 14

Klik hier voor publicatie 14: Onzeker werk, achtergronden, gevolgen en strategie ten aanzien van flexibel werk. Redactie: Paul de Beer, met medewerking van Hester Houwing, Margriet Kraamwinkel, Ivo Kuijpers en Pim Paulusma

 

Klik hier voor een exemplaar van de factsheet Vragen en antwoorden onzeker werk

Wetenschappelijk Bureau

Publicatie nr. 13

Klik hier voor publicatie 13: De toekomst van (mede) zeggenschap en corporate governance. Redactie: Wim Eshuis, met medewerking van o.a. Leni Beukema, Jan Heijink en Sjaak van der Velden.

Wetenschappelijk Bureau

Interview met Maria Fleischmann

Klik hier voor een interview met Maria Fleischmann over haar onderzoek naar het ontstaan en de preventie van burnout.

Wetenschappelijk Bureau

Publicatie nr. 12

Maria Fleischmann: Ontstaan en preventie van Burnout. 

 

Onderzoek naar de rol van de leidinggevende en de arbeidsorganisatie bij het ontstaan en de preventie van burnout. Onderzoek op basis van een diepgaande analyse van schadedossiers van Bureau Beroepsziekten FNV. Klik hier voor het volledige rapport.

Wetenschappelijk Bureau

Publicatie nr. 11

 

Peter van der Valk: Cao onder druk? Onderzoek naar ontwikkelingen van collectieve arbeidsverhoudingen in relatie tot de cao. Klik hier voor het volledige rapport.

Wetenschappelijk Bureau

Interview met Peter van der Valk

 

Klik hier voor een interview met Peter van der Valk over zijn onderzoek.

Wetenschappelijk Bureau

Publicatie nr. 10

Wim Eshuis & Paul de Beer. Vakbondsonderzoek gebundeld.
Amsterdam: De Burcht/Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, 2015.
Klik hier voor het volledige onderzoeksrapport.

 

Wetenschappelijk Bureau

Publicatie nr. 9

Wilma Roos. Van gastarbeider tot euroforens: de uitdagingen van arbeidsmigratie voor de vakbeweging.
Amsterdam: De Burcht/Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, 2015.
Klik voor het volledige onderzoeksrapport op:
Wetenschappelijk Bureau

Video bij publicatie 9

Wetenschappelijk Bureau

Publicatie nr. 8

Saskia Boumans. De waarde van werk, vakmanschap, professionaliteit en de vakbeweging.
Amsterdam: De Burcht/Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, 2015.
Klik voor het volledige onderzoeksrapport op:
Wetenschappelijk Bureau

Video bij publicatie 8

Wetenschappelijk Bureau

Publicatie nr. 7

Wim Eshuis. Alternatieven voor schadevergoeding (en preventie) van arbeidsongevallen en beroepsziekten.
Amsterdam: De Burcht/Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, 2015.
Klik voor het volledige onderzoeksrapport op:
Wetenschappelijk Bureau

Video bij publicatie 7

Wetenschappelijk Bureau

Publicatie nr. 6

Aldert Boonen. Vermogen maak verschil: de verdeling van vermogen en de gevolgen ervan.
Amsterdam: De Burcht/Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, 2015.
Klik voor het volledige onderzoeksrapport op:
Wetenschappelijk Bureau

Video bij publicatie 6

Wetenschappelijk Bureau

Publicatie nr. 5

Dimphy Smeets. Werken met krimp.
Amsterdam: De Burcht/Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, 2014.
​Klik voor het volledige onderzoeksrapport op:
Werken met krimp.pdf
Wetenschappelijk Bureau

Video bij publicatie 5

Wetenschappelijk Bureau

Publicatie nr. 4

Fabian Dekker en Paul de Beer. Flexibele arbeid, De rol van werkgevers.
Amsterdam: De Burcht/Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging/Verwey-Jonker Instituut, 2014.
Externe subsidiënt: ABUFlexibele arbeid.pdf
Presentatie Fabian Dekker Presentatie Burcht Flexibele arbeid 4 november2 015.pdf
Wetenschappelijk Bureau

Publicatie nr. 3

Caroline Rietbergen en Paul de Beer (red.). Aan tafel! Een nieuwe rol voor de sociale partners in het arbeidsmarktbeleid. Amsterdam: De Burcht/Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, 2013
Externe subsidiënt: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vakcentrale FNV.
Klik voor het volledige onderzoeksrapport op:
Aan tafel.pdf
Wetenschappelijk Bureau

Publicatie nr. 2

Bert Ormel, Leni Beukema en Wim Engels (red.). De vakbeweging vernieuwt. Amsterdam: De Burcht/Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, 2012.
Klik voor het volledige onderzoeksrapport op:
De Vakbeweging vernieuwt.pdf
Wetenschappelijk Bureau

Publicatie nr. 1

Ronald Dekker, Martin Olsthoorn, onder redactie van Paul de Beer. Flexibilisering: de balans opgemaakt. Amsterdam: De Burcht/Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, 2011.
Klik voor het volledige onderzoeksrapport op:
Flexibilisering.pdf
Externe subsidiënt:Stichting Instituut Gak en FNV Bondgenoten.