Artikelen/rapporten

Publicatie Positie en strategie vakbeweging

Klik hier voor een exemplaar van deze publicatie (2018). Onder redactie van Saskia Boumans en Wim Eshuis. 106 pagina's.

 

De publicatie bestaat naast een inleiding over drie delen. Het eerste deel van de publicatie bevat 6 artikelen over de strategie van de vakbeweging vanaf de opkomst van de neoliberalisering en financialisering. Het tweede deel van de publicatie bevat vier artikelen over de toekomst van de vakbeweging. Het derde en laatste deel van de publicatie gaat in op onderzoek naar de vakbeweging en bevat drie artikelen. Met bijdragen van verschillende auteurs.

Artikelen/rapporten

Rapport Werknemersbelangen in de bouw

Klik hier voor het rapport "Werknemersbelangen in de bouw" (Wim Eshuis & Peter van der Valk, 2018)

Dit rapport is geschreven naar aanleiding van het onderzoek naar wensen van werkenden in de bouw inzake sociale innovatie. 216 pagina's.

Artikelen/rapporten

Een agenda voor een nieuwe vakbeweging

Een agenda voor een nieuwe vakbeweging (Frans Becker & Pim Paulusma, S & D, 2012). 7 pagina's.

Klik hier voor deze publicatie.

 

 

Artikelen/rapporten

Samen opgekomen, samen in het nauw

Samen opgekomen, samen in het nauw - (Paul de Beer ,S & D, 2012). 10 pagina's.

Klik hier voor deze publicatie.

 

 

Artikelen/rapporten

Solidair bij pluriforme bestaansstrategieen

Solidair bij pluriforme bestaansstrategieën (Bert Ormel, 2012), 

In het krachtenspel van het financieel kapitalisme, dat opkomt vanaf midden zeventiger jaren, brokkelt het collectieve draagvlak af, komen werknemers weer alleen te staan, en zijn weer aangewezen op individuele bestaansstrategieën voor een decent bestaan. Bert Ormel verkent deze ‘nieuwe sociale kwestie’ en geeft een beschouwing over de mogelijkheden die te keren (22 pagina’s).

Zie: Solidair bij pluriforme bestaansstrategie Bert Ormel.pdf