Stichting de Burcht

Over Stichting De Burcht

Bestuur

Stichting De Burcht is gevestigd op Henri Polaklaan 9, 1018 CP Amsterdam. Het bestuur wordt gevormd door Coen van der Veer, voorzitter van stichting De Burcht; Marjan van Noort, algemeen bestuurslid van stichting De Burcht en Martin Knoop penningmeester van stichting De Burcht. Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoudelijke koers en voor de exploitatie van het gebouw. De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerk geen beloning. Aan de bestuursleden kan geen vacatie-of presentiegeld worden toegekend. De door hen gemaakte onkosten worden vergoed.

Directie en personeel

Paul de Beer is directeur van het wetenschappelijk bureau. De arbeidsvoorwaarden van het personeel van stichting De Burcht zijn conform de FNV cao.

 

Doelstelling

Stichting de Burcht heeft ten doel (a) het in het kader van de (historische) ontwikkeling van de Nederlandse arbeidsverhoudingen leveren van een bijdrage aan het verstrekken van inzicht en kennis aan instanties en burgers over het ontstaan en de verdere ontwikkeling van moderne arbeidsverhoudingen en de werking van de arbeidsmarkt, zowel op nationaal als internationaal gebied, (b) de bevordering van de wetenschappelijke studie naar arbeidsverhoudingen in Nederland en van de maatschappelijke vraagstukken, die hiermee verband houden, (c) het verlenen van wetenschappelijke hulp aan hen, die werkzaam zijn op het gebied van (Nederlandse) arbeidsverhoudingen.

 

Beleid

Het beleidsplan van stichting de Burcht kent drie hoofdactiviteiten. Ten eerste het opstellen en (doen) uitvoeren van een onderzoeksprogramma (de volgende link: http://www.deburcht.nl/nl/Wetenschappelijk+/ONDERZOEK/Onderzoeksprogramma) geeft informatie over het Onderzoeksprogramma van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging (WBV), 2016-2020. De tweede hoofdactiviteit is het uitwisselen en bespreken van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van arbeidsverhoudingen. De derde hoofdactiviteit is het opzetten en ontwikkelen van een netwerk van een netwerk van wetenschappers en vertegenwoordigers uit de vakbeweging.

 

Activiteiten 2016

In 2016 zijn onder andere de volgende activiteiten ondernomen. 

Er zijn in 2016 5 publicaties verschenen van afgerond onderzoek (de volgende link geeft hierover nadere informatie: http://www.deburcht.nl/nl/Wetenschappelijk+/PUBLICATIES/Wetenschappelijk+Bureau). Deze publicaties zijn gepresenteerd op bijeenkomsten met wetenschappers en experts op het gebied van arbeidsverhoudingen. Daarnaast zijn verschillende bijenkomsten georganiseerd met wetenschappers en vertegenwoordigers van vakbonden. Ook is in samenwerking met de FNV een rondetafelconferentie georganiseerd rond het thema ‘toekomst van werk en inkomen’. Tot slot is een scriptieprijs georganiseerd.