NIEUWS

Minisymposium over arbeidsmobiliteit

Tijd: dinsdag 27 februari 2018, 15:00 -17:00 uur

Plaats: De Burcht, Henri Polaklaan 9, Amsterdam

 

MINISYMPOSIUM: ARBEIDSMOBILITEIT IN NEDERLAND: PROBLEEM OF OPLOSSING? 

Met de opkomst van nieuwe technologie en vergrijzing van de arbeidsmarkt wordt het steeds belangrijker voor werkenden om hun kennis en vaardigheden, en hiermee hun inzetbaarheid, op peil te houden. Een van
de manieren om dit te bereiken is door (vrijwillig) transities te maken op de arbeidsmarkt. Dit kan bijvoorbeeld door te wisselen van functie, werkgever of positie op de arbeidsmarkt. Is de huidige omvang van arbeidsmobiliteit in ons land een probleem? Welke groepen werkenden zijn in Nederland het meest mobiel? Zijn er verschillen tussen sectoren? En wat kan worden gedaan om eventuele knelpunten op de arbeidsmarkt tegen te gaan? 

Fabian Dekker zal hierover een inleiding verzorgen. Die inleiding is gebaseerd op het onderzoek "Arbeidsmobiliteit in Nederland, Immobiliteit, dynamiek en trade-off effecten op sectorniveau"
dat hij heeft uitgevoerd in opdracht van WB de Burcht. Het onderzoeksrapport zal op dit minisymposium gepresenteerd worden.
 
Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden via:bijeenkomst@deburcht.org.
De uiterste datum voor aanmelding is 20 februari.