Scriptieprijs Vakbeweging

Uitreiking Scriptieprijs 2017

Woensdag 14 februari 2018 heeft Han Busker, voorzitter FNV, tijdens een wetenschapsmiddag van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, De Burcht de scriptieprijs van de vakbeweging uitgereikt. De scriptieprijs is een prijs ter bekroning van een (afstudeer)scriptie of afstudeerwerkstuk over een onderwerp dat betrekking heeft op het werkgebied of de rol van de vakbeweging.
 

Han Busker: "Wij willen met deze prijs studenten stimuleren om oplossingen te vinden voor allerlei complexe maatschappelijke vraagstukken waarvoor de vakbeweging  staat zoals flexibilisering, vergroting van de ongelijkheid, langdurige werkloosheid en ongezonde en onveilige werkomstandigheden. Ik ben verheugd over de bijdragen van de 15 deelnemers. Met deze prijs vergroten wij ook de bekendheid van ons werk onder jongeren."
 

De scriptieprijs omvat een prijs voor een (bijna of recent) afgestudeerde hogeschoolstudent én een prijs voor een (bijna of recent) afgestudeerde universitaire student. De prijs is ingesteld door De Burcht, het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging.
 

15 studenten van verschillende universiteiten en hogescholen hebben dit jaar een scriptie ingezonden. Zes van deze scripties zijn genomineerd door een onafhankelijke jury. Twee scripties zijn als prijswinnend gekozen. Een scriptie ontving een eervolle vermelding. Beide prijswinnaars ontvangen een geldbedrag van €1000.
 

A. Categorie Hogescholen:
-  Winnaar: De jury wijst in de categorie Hogescholen Paul van der Wiel (Hogeschool Utrecht, HBO rechten) met zijn scriptie  (titel: ‘Werken voor ontslag- het is niet alleen de werknemer die disfunctioneert’) aan als prijswinnaar. Hij komt volgens de jury voor deze prijs in aanmerking vanwege het zeer degelijke en uitgebreide juridisch onderzoek naar dit vraagstuk. Bovendien is het onderwerp van zijn scriptie voor de vakbeweging interessant en actueel omdat zij de leden bijstaan in dit soort zaken. In de praktijk komt deze ontslaggrond redelijk veel voor. Het ontslagrecht is sinds inwerkingtreding van de WWZ gewijzigd. Deze scriptie geeft een goede en praktische weergave wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot deze ontslaggrond.

Klik hier voor de scriptie.

 


 B. Categorie Universiteiten:
-  Winnaar: In de categorie universiteiten wijst de jury Diewertje van Kesteren (Vrije Universiteit, Faculteit Rechtsgeleerdheid) aan als prijswinnaar. De scriptie (‘ De stakende zzp-er’) behandelt een voor de vakbeweging relatief nieuw en belangwekkend vraagstuk: namelijk de mogelijkheden en belemmeringen van zzp- ers om zich te organiseren voor verbetering van hun omstandigheden.  De scriptie is een bijdrage aan de discussie over de mogelijkheden voor collectieve actie en het maken van collectieve afspraken door en voor zzp’ers in het algemeen. De scriptie bevat uitgebreide en doorwrochte juridische analyse van dit onderwerp. Het is volgens de jury een aangename verrassing dat van Kesteren op basis van feiten en argumenten durft te stellen dat een uitspraak van een Nederlandse (lagere) rechter onjuist is. Dat getuigt van een gezonde kritische instelling, die nodig is om nieuwe jurisprudentie te laten ontstaan.

 

Klik hier voor de scriptie.

 

Meer informatie: Wim Eshuis T: 0633042210 en www.deburcht.nl

 

Andere genomineerden voor de scriptieprijs waren:

  • Monica Bolelli (Universiteit van Amsterdam, Master Sociology, Comparative Organisation and Labour Studies) met een scriptie (‘Dualization vs. Solidarity: the role of the Italian trade union in the restructuring of the welfare state’) over de vraag hoe en in hoeverre de vakbeweging een meer inclusieve strategie zou kunnen hanteren ten aanzien van werknemers met atypische contracten. Klik hier voor de tekst van de scriptie.
  • Dominique van Leeuwen (Universiteit Leiden, faculteit Rechten) met een scriptie over het bevoordelen van vakbondsleden bij collectieve onderhandelingen (‘Voordeel voor vakbondslid. Over de noodzaak om vakbondsleden te bevoordelen ter versterking van de legitimiteit van het cao-overleg’). Klik hier voor de tekst van de scriptie.
  • Vincent Bakker (Universiteit Leiden, Research Master Pol¡t¡cal Science and Public AdminístrationSocial investment in European welfare states. Klik hier voor een samenvatting van de scriptie.
  • Gavan Blau (Universiteit van Amsterdam, Master Human and Economic Geography) met de scriptie ‘Chumpea Loy: debt and the making of the Khmer working class’. Deze scriptie onderzoekt de rol die de zogenaamde financialisatie (de invloed van de financiële sector op de maatschappij en de economie) op de economische ontwikkeling in Cambodja en de macht van de vakbonden. Deze  scriptie won eveneens een eervolle vermelding. Klik hier voor de tekst van de scriptie

 

 

 

Lees hier het volledige juryrapport.

 

 

 
 

Scriptieprijs Vakbeweging

Han Busker met de twee prijswinnaars

IMG_7470 (800x533).jpg