Visie op de restauratie

Architect Ann-Katrin Adolph

dakconstructieHDK_10.0157_a_lowres.jpg

Een restauratie-architect stuurt en begeleidt het restauratieproces. Ann-Katrin Adolph deed dit bij de restauratie van de Burcht. Zij is medewerker van Vereniging Hendrick de Keyser.

"Als je een jaar geleden de hal van de Burcht inkwam, waande je je in een Italiaans stadspaleis. Maar de andere ruimtes van het gebouw waren erg verrommeld. " Restauratie begint met onderzoek. Hoe is het gebouw ontworpen? Hoe zag het er oorspronkelijk uit? Bij een gebouw als de Burcht gaat het niet alleen om bouwtekeningen en documenten.  "Daarvan is overigens veel verloren gegaan in de oorlog en bij alle overdrachten en fusies. We hebben het gebouw helemaal uitgepeld. Zo kun je veel historische details achterhalen."

Visie op de restauratie

Van groot naar klein

HDK_10.0039_a_lowres.jpg

"In een restauratie werk je van buiten naar binnen en van groot naar klein. Vereniging Hendrick de Keyser heeft gekozen om het casco te herstellen en de indeling zoveel mogelijk terug te brengen naar de oorspronkelijke. In een gebouw van Berlage zijn ook de detailleringen in het interieur onderdeel van het ontwerp. We hebben gekozen om elementen aan te helen, als we een deel hadden gevonden. Op deze manier hebben we bijna alle vloeren en wanden met hun beschilderingen en lambriseringen terug kunnen halen. Ook meubels en lampen - voor zover ze er nog waren - hebben we gerestaureerd. Maar als iets er helemaal niet meer is, kiezen we niet voor reconstructie".

Visie op de restauratie

Nieuwe eisen

HDK_10.0069_a_lowres.jpg

"Het is een ingewikkelde puzzel om alle eisen bij elkaar te brengen. Je hebt te maken met verschillende belangen en belanghebbenden. Je kunt soms kiezen om een plafond te behouden en in plaats daarvan de vloer brandwerend te maken, maar sommige inbreuken op het oorspronkelijke gebouw  zijn onvermijdelijk. Voor de nieuwe elementen die per se in het gebouw moesten komen, zoals de lift en de noodtrap of de glazen scheidingswand in de hal, heb ik gekozen voor een oplossing die herkenbaar is als nieuw element, maar terughoudend en omkeerbaar. Als restauratie-architect wil je en moet je werken vanuit het gebouw. Je moet ook regelmatig zeggen, sorry, dit laat het gebouw niet toe. Je kunt van tevoren plannen maken voor de functies in de toekomst, maar niet alles kan. "

Visie op de restauratie

Bouwtechniek

luchtkokerHDK_10.0160_a_lowres.jpg

Het gebouw kende veel problemen die waren veroorzaakt door de verrommeling die in de loop van de tijd is aangebracht. "Het is een enkelsteens gebouw, zonder spouw, al zijn de muren gemaakt van dikke kloostermoppen. Berlage had gezorgd voor goede ventilatie maar die is in de loop van de tijd weggestop achter voorzetwanden. Dat heeft de vocht- en condensproblemen verergerd. Het voor zijn tijd moderne ventilatie- en verwarmingssysteem van Berlage heb ik  kunnen herintroduceren in de vorm van een modern klimaatsysteem. We houden enkelsteense muren maar je kunt nu ventileren zonder dat dat het gevoel geeft dat het tocht. En we hergebruikten de oorspronkelijke roosters. Onder de vloer van het souterrain hebben we isolerend beton aangebracht om de constructie te beschermen tegen verdere aantasting door vocht. "

Visie op de restauratie

Liefde

HDK_10.0119_a_lowres.jpg

De liefde voor het vak is bij Ann-Katrin Adolph onder meer gegroeid door haar werk aan panden aan de Professor Tulpstraat in Amsterdam, die in Amsterdamse Schoolstijl waren ingericht door Harry Elte, voor de diamantair M. Saks. Zij beschouwt het als een voorrecht om te mogen werken vanuit het gebouw.  "Ik werk natuurlijk niet alleen, maar samen met de collega's van Hendrick de Keyser en alle mensen op de bouw.  Mijn taak is onder meer om iedereen die aan het gebouw werkt alert te houden op wat ze doen, zodat ze liefhebbers van het gebouw worden."