Burgt van den arbeid

Gastvrij voor hen die komen als vrienden

trap grootHDK_10.0133_a_lowres.jpg
"Een burgt van den arbeid! Zwaar op elkander getast liggen de roode reuzenmoppen, waaruit de vesting is opgebouwd. Men ziet het ze aan: ze zijn voor de eeuwigheid; ze getuigen van onwrikbare, harde kracht, van vasthoudendheid en ernst. En boven, hoog boven is de burgt gekroond met kanteelen, waarvan de geduchte vormen verborgen zijn achter sierlijke uitschulpingen. Symbool van eenheid rijst de toren daaruit, vierkant-geweldig boven den ingang. In den toren de lichtende briljant, het blijde licht van den vereenigden arbeid uitstralend boven de bekrompen huizen der stad. Gastvrij is voor hen die komen als vrienden het gebouw van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond. Ziet, de poort is als een trechter, die de menigten verzwelgt. Breed is de trap die ertoe opleidt, breed met rustige steenen wachters ernaast. In z'n stillen, rustigen, zwaren, maar krachtigen stijl heeft Berlage het vereenigingsgebouw van onzen baanbreekenden vakbond ontworpen en neergezet."
 
Zo beschrijft de journalist Kees van Bruggen in 1900 het bondskantoor van de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond (ANDB). Het gebouw komt tot stand in een tijd van grote veranderingen op artistiek en sociaal-economisch gebied. De architect Berlage, de schilder Roland Holst en anderen streven naar een monumentale kunst die voor een breed publiek toegankelijk moet zijn. De ANDB - met voorzitter en voortrekker Henri Polak, is vernieuwer op zijn terrein, en ontwikkelt nieuwe strategieën en nieuwe structuren voor de opkomende arbeidersbeweging.
Burgt van den arbeid

Burcht na restauratie 2010

hele gevel rechtHDK_10.0132_a_lowres.jpg
Burgt van den arbeid

Een eeuw later

HDK_10.0017_a_lowres.jpg
Burgt van den arbeid

Een nieuwe functie voor oude loketten

HDK_10.0025_a_lowres.jpg
Burgt van den arbeid

Klaar voor nieuwe gebruikers

HDK_10.0103_a_lowres.jpg
Burgt van den arbeid

Een herinnering aan vroegere gebruikers

HDK_10.0035_a_lowres.jpg
Burgt van den arbeid

Open

HDK_10.0158_a_lowres.jpg
Burgt van den arbeid

Foto's

Alle foto's van na de recente restauratie zijn van de hand van Arjan Bronkhorst.