NIEUWS

Symposium ‘Pensioenen : op weg naar een nieuw stelsel?'

 

Tijd: woensdag 6 december 2017, 14:00 -17:00 uur

Plaats: De Burcht, Henri Polaklaan 9, Amsterdam

 

De kogel is door de kerk: er komt een nieuw pensioenstelsel. Zo heeft het nieuwe kabinet besloten. Maar veel is nog onduidelijk en moet nog worden uitgewerkt. Het kabinet wil dit nadrukkelijk doen in samenspraak met de sociale partners. Dit betekent dat de vakbeweging de komende tijd definitief haar positie zal moeten bepalen ten aanzien van het pensioenstelsel. Is het plan van het kabinet acceptabel en, zo ja, onder welke voorwaarden? Of moet de vakbeweging zich tegen de voorgenomen hervorming verzetten en met een alternatief komen?

Op 6 december organiseert het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, de Burcht, een symposium waarop de voor- en nadelen van verschillende opties voor het toekomstige pensioenstelsel en de gewenste opstelling van de vakbeweging worden besproken. U bent van harte uitgenodigd om aan dit symposium deel te nemen.

 

Programma

(inloop vanaf 13.45 uur)

14:00     Opening en inleiding door Paul de Beer

14:15     Casper van Ewijk (Netspar/UvA): De noodzaak van pensioenhervorming!

14:35     Kees Vendrik (Triodos Bank): De noodzaak van pensioenhervorming?

14:55     Fieke van der Lecq (VU): Gewenste aanpassingen in het pensioenstelsel

15:15     Pauze

15:30     Coen Teulings (Cambridge University/UvA): De meerwaarde van intergenerationele solidariteit

15:50     Reactie op de inleidingen door Frank Vandenbroucke (UvA/Universiteit van Antwerpen)

16:10     Reactie op de inleidingen door vertegenwoordiger van de FNV

16:20     Slotdebat: Hoe nu verder met het pensioenstelsel?

17:00     Afsluiting

 

Deelname aan het symposium is gratis, maar u dient zich wel aan te melden via bijeenkomst@deburcht.org

 

Lees hier de toelichting op het programma