Scriptieprijs Vakbeweging

Aanmelding scriptieprijs 2017

Aanmelding Scriptieprijs geopend
Meld je vanaf nu aan!

 

Meld je vanaf nu aan voor de Scriptieprijs van de vakbeweging. De prijs is bestemd voor (bijna) afgestudeerde studenten aan een masteropleiding van een Nederlandse hogeschool of universiteit die een scriptie hebben geschreven over een onderwerp dat betrekking heeft op  het werkgebied van de vakbeweging of de rol van de vakbeweging behandelt. De scriptie moet in 2017 geschreven zijn en met minimaal een voldoende zijn beoordeeld. De Scriptieprijs is een initiatief van de Burcht, het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging (www.deburcht.nl). Met de Scriptieprijs wil de Burcht studenten stimuleren de rol van de vakbeweging te bestuderen en hen stimuleren een bijdrage te leveren aan de oplossing van sociaaleconomische vraagstukken.  

 

Voorbeelden van onderwerpen van scripties die in aanmerking komen voor deze Scriptieprijs zijn: de positie en inhoud van de cao en arbeidsvoorwaarden, preventie van arbeidsongevallen, sociale zekerheid, arbeidsrecht, medezeggenschap, flexibilisering, pensioen, arbeidsmarkt, positie van arbeidsmigranten, scholing, vakmanschap, HRM, de rol van de vakbeweging bij individuele belangenbehartiging, collectieve belangenbehartiging, de Europese dimensie van vakbondswerk, vakbondsmarketing.

 

De jury
De ingezonden scripties worden beoordeeld door een deskundige jury bestaande uit: Prof. Dr. Paul de Beer (AIAS/UvA, De Burcht), Dr. Leni Beukema (HanzeHogeschool), Aldo Dikker (Tijdschrift Zeggenschap), Dr. Wim Eshuis (De Burcht), Han Busker(voorzitter FNV), Prof. Mr. Mijke Houwerzijl (UvT, RUG). De scripties worden beoordeeld op de onderdelen onderwerpkeuze, inhoud en stijl. Het juryreglement staat op de website van de Burcht.

De prijs

De prijs kent twee varianten: één prijs voor een hogeschool student (of afgestudeerde) én één prijs voor een universitaire student (of afgestudeerde). De scriptieprijs kent dus (maximaal) twee winnaars.
Elke winnaar van de Scriptieprijs 2017 ontvangt:

  • Een geldprijs van € 1.000,- .
  • Publicatie van de scriptie via de website van de Burcht.
  • Ondersteuning bij het schrijven van een artikel voor het tijdschrift Zeggenschap.
  • Een dag op pad met de FNV.

Aanmelden

 

 

Studenten kunnen zichzelf aanmelden. De eerste stap is de scriptie insturen aan: aanmelden@deburcht.org. Daarna ontvangt de student een inschrijfformulier. Op deze website (zie hierna het reglement) staan de voorwaarden voor deelname en een uitgebreidere toelichting op de thema’s en inhoud van de scripties die in aanmerking komen voor de prijs. Insturen van scripties kan tot en met 31 december 2017.

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Wim Eshuis, secretaris van de jury: wimeshuis@deburcht.org

 

Scriptieprijs Vakbeweging

Reglement Scriptieprijs

In bijgaand document treft u het reglement van de Sricptieprijs van de Vakbeweging aan. Zie: /userfiles/file/Reglement%20scriptieprijs%20vakbeweging%20januari%202017.docx

 

Scriptieprijs Vakbeweging

Uitreiking Scriptieprijs 2016

Uitreiking scriptieprijs van de vakbeweging 2016

 

Woensdag 22 maart 2017 heeft Han Busker, voorzitter FNV, tijdens een wetenschapsmiddag van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, De Burcht de scriptieprijs van de vakbeweging uitgereikt. De scriptieprijs is een prijs ter bekroning van een (afstudeer)scriptie of afstudeerwerkstuk over een onderwerp dat betrekking heeft op het werkgebied of de rol van de vakbeweging. Han Busker: "Wij willen met deze prijs studenten stimuleren om oplossingen te vinden voor allerlei complexe maatschappelijke vraagstukken waarvoor de vakbeweging  staat zoals flexibilisering, vergroting van de ongelijkheid, langdurige werkloosheid en ongezonde en onveilige werkomstandigheden.

De scriptieprijs bestaat uit een prijs voor een (bijna of recent) afgestudeerde hogeschoolstudent én een prijs voor een (bijna of recent) afgestudeerde universitaire student. 

 

Inzendingen

In totaal zijn 22 scripties ingezonden. De ingezonden scripties waren afkomstig van drie verschillende hogescholen ( Hanze Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam,Hogeschool Inholland) en van  zes verschillende universiteiten (Erasmus Universiteit,  Open Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Tilburg, Universiteit van Utrecht, Vrije Universiteit. 

 

Nominaties

De jury heeft besloten om voor de categorie Hogescholen twee scripties te nomineren: Esther Koning (Hanzehogeschool Groningen, Sociaal Juridische Dienstverlening) met de scriptie ‘Afwijken van het afspiegelingsbeginsel bij cao’ en Emilie Laarhoven (Hogeschool van Amsterdam, Toegepaste Psychologie) met de scriptie ‘Hoezo duurzame inzetbaarheid?’. Voor de categorie universiteiten zijn drie scripties genomineerd: Jonne Bosselaar (UvA Research Master International Development Studies) met de scriptie ‘Patterns of Inequality: A case study on the labor agency of Bangalore's garment workers’, Michiel Rive (UvA, Master arbeidsrecht) met de scriptie ‘Het relativiteitsvereiste in het stakingsrecht’ en Jelle Zwetsloot (VU, Master Economie) met de scriptie ‘Do temporary jobs serve as stepping stones into permanent work? Evidence from the Netherlands?’

 

Prijswinnaars

De jury wijst in de categorie Hogescholen Esther Koning (Hanzehogeschool Groningen, Sociaal Juridische Dienstverlening) met haar scriptie ‘Afwijken van het afspiegelingsbeginsel bij cao’ aan als prijswinnaar. Zij komt niet alleen voor deze prijs in aanmerking vanwege het uitgebreide en zeer zorgvuldige overzicht van de jurisprudentie, maar ook vanwege de combinatie met praktijkonderzoek in vier cao-gebieden. Bovendien is het onderwerp van haar scriptie voor de vakbeweging zeer relevant gezien haar rol bij collectief ontslag. De jury is van mening dat haar scriptie van universitair niveau is.

 

In de categorie Universiteiten wijst de jury Jonne Bosselaar aan als prijswinnaar. De scriptie (‘Patterns of Inequality: A case study on the labor agency of Bangalore's garment workers’) behandelt een voor de vakbeweging essentieel vraagstuk: namelijk de mogelijkheden en belemmeringen van (laaggeschoolde) werknemers om zich te organiseren voor verbetering van hun omstandigheden.  Jonne Bosselaar heeft niet alleen oog voor sociale klasse maar ook voor gender. Het interessante van haar benadering is de aandacht voor de globale ketens waarbinnen het werk zich afspeelt. De jury is van mening dat haar onderzoeksaanpak (antropologisch veldwerk) en haar conceptueel schema ook zeer bruikbaar zijn voor de Nederlandse situatie. Tot slot is de jury onder de indruk van haar moed om in India uitgebreid veldonderzoek te verrichten.

 

In de categorie universiteiten heeft de jury een eervolle vermelding gegeven aan Michiel Rive (UvA, Master arbeidsrecht). Daarmee waardeert de jury dat Michiel een nieuwe invalshoek heeft ontwikkeld over een voor de vakbeweging belangwekkend thema, het stakingsrecht.

 
 
 

Scriptieprijs Vakbeweging

Prijswinnende en genomineerde scripties

Scripties Prijswinnaar:

- Prijswinnaar categorie Universiteiten: Jonne Bosselaar (UvA Research Master International Development Studies) ‘Patterns of Inequality: A case study on the labor agency of Bangalore's garment workers’. Klik hier voor de scriptie.

 

- Prijswinnaar categorie Hogescholen: Esther Koning (Hanzehogeschool Groningen, Sociaal Juridische Dienstverlening):‘Afwijken van het afspiegelingsbeginsel bij cao’.

Klik hier voor de scriptie.

 

Scripties overige genomineerden:

- Emilie Laarhoven (Hogeschool van Amsterdam, Toegepaste Psychologie) met een scriptie over duurzame inzetbaarheid (‘Hoezo duurzame inzetbaarheid?’). Klik hier voor de scriptie.

 

- Michiel Rive (UvA, Master arbeidsrecht) met een scriptie over het stakingsrecht (‘Het relativiteitsvereiste in het stakingsrecht).

Klik hier voor de scriptie.

 

- Jelle Zwetsloot (VU, Master Economie) met de scriptie ‘Do temporary jobs serve as stepping stones into permanent work? Evidence from the Netherlands?’. Klik hier voor de scriptie.

Scriptieprijs Vakbeweging

Juryrapport

Juryrapport scriptieprijs vakbeweging 2016

 

Klik hier voor het juryrapport